Obsah

Žiadosť o informácie

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Jasenici.

Spôsoby podania žiadosti:

 

Osobne
v úradných hodinách Obecného úradu
 
Poštou na adresu
Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica
 
Telefonicky
042/4385 184
042/4262 131
 
Faxom
042/4262 131
 
E-mailom
obec@jasenica.sk