Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Správne poplatky

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo potvrdenia matričným úradom
(s výnimkou 1. úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí): 5 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise: 1,50 € (za každý podpis)

Osvedčovanie fotokópie listiny: 1,50 € (za každú stranu)

Osvedčenie úradnej pečiatky a úradného podpisu: 5 € (za každý odtlačok a za každý podpis)

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenie zahraničných verejných listín (apostil): 10 €

Nahliadnutie do matrík: 1,50 € (za každý zväzok)

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 33 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR a cudzincami: 66 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt:
199 €

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch: 100 €

Výpis z registra trestov: 4 €

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň