Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Geografia

Jasenica v rámci územnosprávneho členenia Slovenska patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, okresu Považská Bystrica.

Obec Jasenica je situovaná v regióne Horné Považie (Severné Považie), v pohorí Javorníkov, v dolnej časti Papradnianskej doline.

Dedina susedí zo severnej strany s obcou Stupné, z juhovýchodnej strany s mestskou časťou Podvažie a z juhozápadnej strany s mestskou časťou Šebešťanová. Zo západu hraničí s Udičou a z východnej strany s Hvozdnicou a s Beňovom.

Nech prichádzate do dediny s akejkoľvek svetovej strany, vždy pri vstupe do nej ju budú chrániť a Vás vítať dva vrcholy. Pri vstupe od juhu – od Podvažia, to bude naľavo Hradište s napravo stojacou Dúbravou. Zo severu – od Papradna, Súdna spolu s Lopošnou. Od západu – Udiče,  Hradište s Lopošnou a na východe – od Hvozdnice, Dúbrava s Lopušnou.

Charakteristika katastra

Povrch katastrálneho územia tvorí prevažne odlesnená pahorkatina, ktorej základom sú druhohorné horniny. Obvod katastrálneho územia má vrchovinný charakter, pre ktorý sú typické bradlové tvrdoše. V obvode sú výškovo výrazné už spomínané štyri vrcholy: Hradište, Dúbrava, Súdna a Lopušná.

Hradište leží vo Veľkej Jasenici na juhozápadnom výbežku katastrálneho územia obce na hraniciach s katastrami Udiče a Šebešťanovej. So svojou nadmorskou výškou 636 m je najvyšším vrchom Jasenice.

Lopušná je so svojou výškou 582 m n. m. situovaná na severozápadnom výbežku vo Veľkej Jasenici, na hraniciach s katastrami obcí Udiča a Stupné.

Dúbrava sa so svojimi 497 m n. m. pri vstupe do dediny výši po pravej strane, na juhovýchodnom výbežku, na hranici s katastrálnym územím Podvažia.

Súdna sa hrdí s výškou 576 m. n. m. na severovýchodnom výbežku, na hranici s katastrom Hvozdnice.

Na celom území prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesný porast súvislejšieho charakteru pokrýva iba južnú a severovýchodnú časť katastra.

Hydrologickou osou územia je potok Papradnianka, prameniaci vo vrchoch Malého Javorníka, ktorý tvorí geografickú hranicu Veľkej a Malej Jasenice. Významnejším lokálnym tokom je Jasenický potok (Bukovianka), západný prítok Papradnianky, ktorý pramení vo vrchoch Hradišťa.

Územie Jasenice nemá kontrastné výškové rozdiely. Najvyšším bodom je Hradište (641 m n. m.) a miesto, kde tok Paradnianky opúšťa chotár obce je najnižším miestom v obci (295 m n. m.). Výškový rozdiel je 346 metrov. Obývaný stred obce má nadmorskú výšku 311 m n. m.

Rozloha katastra

  • koniec 19. storočia: 1186 katastrálnych jutár = t.j. 681,95 ha (Malá Jasenica 504 kj, Veľká Jasenica 682 kj
  • 1971 - 523 ha
  • 1987: 713 ha
  • 1991: 730 ha

Orná pôda

  • 1957 – 303 ha, roľnícke usadlosti – 158
  • 1971 - 310 ha ornej pôdy (záhrady: 7 ha, lúky: 10 ha, pasienky: 38 ha, lesy: 109 ha, vodné plochy: 6 ha, zastavané plochy: 13 ha, ostatné plochy: 30 ha)

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň