Obsah

Služby obecného úradu

Služby pre verejnosť

Plastová popolnica 19,80 €
Plechová popolnica 25,30 €
Vyhlásenie v obecnom rozhlase 4 €
Reklamná plocha na internetovej stránke obce  
Vývoz žumpy 60 €
Nájom zasadačky na prezentácie  
  • letné obdobie
6 € / hod.
  • zimné obdobie
8 € / hod.
Prenájom zasadačky Obecného úradu občania Jasenice ostatní nájomníci
  • letné obdobie*
15 € / deň 30 € / deň
  • zimné obdobie**
35 € / deň 70 € / deň
Prenájom sály v Kultúrnom dome občania Jasenice ostatní nájomníci
  • letné obdobie
60 € / deň 120 € / deň
  • zimné obdobie
75 € / deň 150 € / deň
Nájomné za zasadačku Obecného úradu alebo sálu v Kultúrnom dome pre kar a pre miestne organizácie

 

(zimné aj letné obdobie)

zadarmo

* letné obdobie: od 1. mája do 30. septembra

** zimné obdobie: od 1. októbra do 30. apríla

*** Iné prípady nájomného je potrebné riešiť dohodou so starostom obce Jasenica