Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Národné kultúrne pamiatky

Kostol sv. Michala Archanjela

Katolícky Kostol sv. Michala Archanjela je neskorobaroková sakrálna stavba z roku 1781, postavená na mieste starého kostola z 13. st. Bol obnovený po roku 1945 a v roku 2002. Jednolodie v interiéri uzatvára segmentované presbytérium. Klenby v interiéry sú pruské. Predstavaná veža je typická pre tento druh stavieb. Vonkajšia fasáda kostola je baroková.

V kostole sa okrem mladšieho, hlavného oltára v presbytériu, nachádzajú pred vstupom do presbytéria dva bočné oltáre. Južne situovaný barokový oltár Zvestovania Panny Márie pochádza zo začiatku 18. storočia. Je to polychromovaná drevorezba, ktorá bola pôvodne doplnená po stranách sochami svätej Katarína a svätej Barbory. V nadstavci je umiestnená socha sv. Michala Archanjela. Oltár má novší obraz z r.1860 – Zvestovanie. Je to olejomaľba na plátne od maliara J. Pergera.

Druhý, severne situovaný oltár Korunovania Panny Márie je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia.

Internetová adresa: www.jasenica.fara.sk

Kaštieľ

Kaštieľ vo Veľkej Jasenici dal postaviť Daniel Suňog, trenčiansky slúžny, ako je to uvedené na dobovom latinskom nápise nad vchodom do kaštieľa. Je to najstarší objekt v Jasenici. Bol postavený v renesančnom slohu, dokončený bol v roku 1618. V 18. storočí bol zbarokizovaný.

Jasenický kaštieľ je dvojpodlažná budova s dvojtraktovou dispozíciou. Má pôdorys v tvare písmena L. Pôvodné ústredné schodište je dvojramenné. Na nárožiach budovy bolo pôvodne kvádrové sgrafito. Pomerne dlho sa zachovali pôvodné kované dvere z 1. polovice 17. storočia. Pôvodne renesančné valené klenby z lunetami nachádzajúce sa v miestnostiach a trámové stropy na poschodí boli vymenené za rovné.

Ďalšie úpravy boli na ňom prevedené v 19. a 20. storočí. V prvej polovici 20. storočia v ňom bývalo niekoľko rodín z Jasenice. Od 1.6. 1968 bol neobývaný a neskôr ho využívali ako hospodárske skladové priestory. V 2. polovici 20. storočia však budova chátrala a okrem opravy strechy v 70. rokoch sa na ňom nerobili žiadne opravy.

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný už v roku 1971, kedy bol vyhotovený umelecko-historický výskum, architektonická štúdia,  projektová úloha a projektová dokumentácia stavebného zaistenia. Obnova schátraného kaštieľa sa pripravovala už v rokoch 1986-1990,  a mala slúžiť Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici na zriadenie odborného prírodovedného pracoviska a prírodovedeckej expozície. Rekonštrukcia sa však nekonala.

Až v roku 2004 obec Jasenica získala financie z európskych predvstupového finančného fondu SAPARD a kaštieľ prešiel komplexnou rekonštrukciou. Takto obnovený kaštieľ bol slávnostne otvorený pre verejnosť 4. septembra 200. Po slávnostnej svätej omši šiel od kostola sprievod ku kaštieľu, pred ktorým starostka Ing. Táňa Kňažková predniesla príhovor. Budovu kaštieľa následne posvätil správca farnosti Mgr. Anton Kubica.

Kaštieľ sa však nemohol využívať na komerčné účely a po dobu piatich rokov musel byť využívaný k verejno-prospešným  účelom. Preto v ňom od septembra 2005 do septembra do septembra 2010 sídlilo detašované prírodovedné pracovisko a expozičné a výstavné priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktoré sa muselo vysťahovať z Orlovského kaštieľa.

Múzeum umiestnilo v kaštieli prírodovednú expozíciu, ktorej ťažiskom bola zoologická expozícia dokumentujúca faunu považskobystrického regiónu. V ostatných priestoroch múzeum uskutočňovalo plánované výstavy prírodovedného, historického a umeleckého charakteru a k nim sa viažúce tradičné kultúrno-spoločenské podujatia určené pre širokú verejnosť.

V roku 2010 Vlastivednému múzeu skončil bezplatný nájom a keďže sa obec ďalej nedohodla s Trenčianskym samosprávnym krajom na nájme, obec dala kaštieľ do prenájmu na dobu 20 rokov. V súčasnosti kaštieľ slúži ako kultúrne a turistické zariadenie.

Adresa: Jasenica 85, 018 17 Jasenica

Mobil: 0948 077 014, 0948 848 444

Fax: +421 424493777

E-mail: info@kastieljasenica.sk

Internetová adresa: www.kastieljasenica.sk

Otváracie hodiny

  • Pondelok: 8:00 – 16:00
  • Utorok: 8:00 – 16:00
  • Streda: 8:00 – 16:00
  • Štvrtok: 8:00 – 16:00
  • Piatok: 8:00 – 16:00
  • Sobota: Telefonický kontakt
  • Nedeľa: Telefonický kontakt

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň