Obsah

Správy

07.07.2020

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu a stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku.

Detail

29.06.2020

Oznam - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno oznamuje pacientom, ktorí ešte neuzatvorili zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Detail

23.06.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26. júna 2020 /t.j. piatok/ o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Detail

18.06.2020

Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978

V obci Jasenica sa 15.júna 2020 začalo s realizáciou stavby "Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978", ktorá je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Detail

16.06.2020

Rozšírenie vodovodu - Informácie o obmedzeniach

Dňa 15.6.2020 sa začali realizačné práce na "Rozšírení verejného vodovodu v obci Jasenica".

Detail

Kalendár akcií