Obsah

Základné info

Samosprávny kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Región Javorník
Počet obyvateľov 1049
Rozloha 730 ha
Prvá písomná zmienka 1269

 

Obec Jasenica

Jasenica v rámci územnosprávneho členenia Slovenska patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, okresu Považská Bystrica.

Obec Jasenica je situovaná v regióne Horné Považie (Severné Považie), v pohorí Javorníkov, v dolnej časti Papradnianskej doliny.

Jasenica

Kalendár akcií

Aktuality

17.01.2020

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ. V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia: študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní, osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,     osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie.

Detail

10.01.2020

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

V súlade s ustanovením §-u 18 a) odst. 4 a odst. 8 c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, OBEC JASENICA vypisuje výberové konanie do funkcie HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JASENICA

Detail

23.12.2019

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Oznamujeme Vám, že vývoz separovaného odpadu v januári 2020 bude nasledovne: papier - pondelok 2. januára plasty - streda 8. januára sklo - pondelok 20. januára

Detail

20.12.2019

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas Vianoc a novoročných sviatkov pre verejnosť od 23.12. 2019 do 6.1.2020 zatvorený. Prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020.

Detail

08.12.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Detail

OBJEDNÁVKA KNIHY JASENICA V PREMENÁCH ĆASU

Pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jasenica, obec vydáva publikáciu, ktorá podrobne mapuje dejiny obce od staroveku až po dnešok. Kniha vychádza v limitovanom náklade, preto nepremeškajte príležitosť a vyplnením objednávky si zabezpečte, že knihu určite získate. Kniha bude uvedená do predaja jej krstom na 9. ročníku Jasenického nôtenia 25. augusta 2019.

tu kliknite

monografia obce Obsah knihy Jasenica v premenách času