Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Dobrovoľný hasičský zbor

História

Prvá hasičská organizácia bola v obci založená v roku 1921. Jej predsedom bol Vendelín Kalaš. O desať rokov neskôr, v roku 1931, si prví dobrovoľní hasiči zakúpili ručnú striekačku.

Kvôli neustálym požiarom v obci, keď veľa domov vyhorelo, sa v apríli v roku 1930 kúpila motorová striekačka a bol založený Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Okrem hasenia požiarov sa zbor venoval rôznym nápomocným prácam v obci, napr. pri čistení obecných studní za pomoci novej motorovej striekačky. Pomáhali tiež zasahovať pri požiaroch v okolí. Napríklad v roku 1934 zasahovali hasiči pri požiari v Šebešťanovej, kde sa podarilo zachrániť pred požiarom 12 domov.

Ďalšou úlohou hasičov bolo dohliadať na nočný pokoj, keď bola v roku 1934 zriadená Hasičská stráž. Pre časté a úmyselne založené požiare, musela byť v tomto roku posilnená Hasičská nočná stráž. Bola vykonávaná každý deň a tvoril ju jeden hasič a jeden alebo dvaja občania.

(12. mája 1934 o 22.00 hod. bol úmyselne založený požiar v stodole Jána Jeleníka, ktorý sa preniesol na stodolu Ján Barenčíka, a ten sa preniesol aj na obytné budovy.)

V roku 1935 bol v Malej Jasenici 28. júna pri cintoríne veľký požiar okolo 11.00 hodiny. Kvôli silnému vetru a dreveným budovám sa požiar veľmi rozšíril. Zhorelo pri ňom 7 obytných domov. Požiar pomáhali likvidovať okrem domáceho hasičského zboru aj hasičské zbory z okolia a tiež zbor z Považskej Bystrice. Večer sa požiar podarilo uhasiť, ale v noci silný vietor opäť vznietil oheň, a tak museli hasiči zasahovať znovu.

  1. augusta v tom istom roku vypukol požiar o 2. hod. ráno. Vďaka pohotovosti hasičov zhorela len stodola. Podľa obecnej kroniky boli obidva tieto požiare založené úmyselne z pomsty, a preto bola každú noc zavedená strážna pohotovosť.

Podľa kronikára Alfréda Hamaru za posledných 15 rokov (1935-1950) v obci požiare neboli. Až v januári 1951 v Malej Jasenici vypukol požiar u Pavla Kňažka, pri ktorom zhorela stodola s krmivom, voz a sečkovica. V tom istom roku 19.9.1951 u Jozefa Barenčíka vypukol požiar pri elektrickom transformátore a zhorela mu šopa.

Aj keď sa postupom času miestne požiare podarilo obmedziť a Hasičská stráž už nezasahovala, predsa, v lete, počas žatevných a mlátiacich prác stále pretrvával starý zvyk stráže – varty, aby sa chránil majetok ľudí. Takúto stráž tvorili: 1 hasič, 3 občania a nočný hlásnik – vartáš. Požiarnik držal pohotovosť pri striekačke a ostatní nad celou obcou.

Do činnosti DHZ sa zapája aj mládež, ktorí reprezentujú obec na hasičských súťažiach.

Prví členovia zboru

Tomáš Hladniš, Tomáš Pavlík, František Heldes, Michal Jankoviech, Ondrej Bibiš, Štefan Pavlík, Gustáv Pavlík, František Jankoviech, Gustáv Šibik, Marek Klabník, Ignác Pavlík.

Velitelia DHZ

Vendelín Kalaš

Štefan Šterdas

Ignác Pavlík

Vincent Kňažko

František Heldes (spolu vo funkcii asi 16 rokov)

Jozef Barenčík

Gustáv Pavlík

Ján Pavlík

...

František Šibík

Jozef Pavlík

Zbrojnica

Prvá hasičská zbrojnica so sirénou bola svojpomocne vybudovaná pri novom moste v 20-tych rokoch 20. storočia. Boli v nej 2 motorové striekačky a všetka výstroj.

V roku 1972 sa začala budovať nová požiarna zbrojnica. Pri jej výstavbe pomáhali občania. Stavba bola dokončená v roku 1974.

  1. mája 2010 sa pri hasičskej zbrojnici uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičskej techniky pre DHZ Jasenica. Tejto slávnosti sa zúčastnili minister vnútra SR Róbert Kaliňák,  prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ KR HaZZ v Trenčíne Igor Šenitko, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, starostka obce Táňa Kňažková, veliteľ DHZ Jasenica František Šibík a ďalší členovia DHZ. Hasičskému zboru v Jasenici bola odovzdaná nová cisternová automobilová striekačka kategórie N2 – Iveco Daily s nadstavbou Iveco Magirus TSF-W.

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň