Menu
Obec Jasenica
Obec Jasenica

Obecné symboly

Historické pečate

Veľká Jasenica

pecatNajstaršia zachovaná pečať Veľkej Jasenice je odtlačok pečatidla pravdepodobne z roku 1784 a bola použitá ešte o 90 rokov neskôr (1874). Na tejto pečati vyrastá z pažite na krátkej stopke veľký kvet, pravdepodobne slnečnica, s preštylizovane veľkým olistením. Na kolopise je uvedené: „SIG(ILUM)+P(OSSESSIONIS)+N(AGY)+JESENICZ“

Druhá pečať sa nachádza na listine z roku 1880 a má v obrazovom poli z pažite vyrastajúci košatý strom (pravdepodobne lipa) a na kolopise sa uvádza: „NAGY-JESZENICZ KÖZSÉG PECSÉTJE“.

 Najmladšia pečať je z roku je z roku 1886. V jej obrazovom poli je voľne stojaci košatý strom. Pod ním je v riadku názov obce: „NAGY-JESZENICZ“ a v kolopise sa nachádza: „+KIS KÖZSÉG +TRENCSÉN-MEGYE VÁG-BESZTERCZEI JÁRÁS“

Malá Jasenica

Najstaršia pečať Malej Jasenica patrí k odtlačku pečatidla, typu označovaného rokom 1784. V jej obrazovom poli sú dva kvety slnečnice na hrubých stopkách vyrastajúcich zo zeme. V kolopise sa uvádza: „SIG(ILLUM)+P(OSSESSIONIS)+KISS JESZENITZ+“.

Druhá najstaršia pečať je datovaná do roku 1880. V obrazovom poli má dva samostatne stojace košaté listnaté stromy. V riadku pod nimi je nápis: „KIS-JESZENICZ“ a v kolopise sa uvádza: „+KIS KÖZSÉG+ TRENCSÉN-MEGYE VÁG BESZERCZEI JÁRÁS“.

Návrhy erbov

Pri vyhotovovaní erbu obce prichádzali do úvahy dva varianty, ktoré vychádzali z motív obrazových polí historických pečatí. Jedna možnosť vyobrazenia vychádzala zo starších pečatí oboch obcí: v modrom poli štítu zlatý (žltý) štylizovaný kvet slnečnice na striebornej (bielej) stopke s listami. Ďalší variant vychádzal z najmladšej pečate Veľkej Jasenice: modrý štít a v ňom zlatý (žltý) košatý listnatý strom – jaseň alebo strieborný (biely) štít a v ňom zelený košatý listnatý strom (jaseň) s čiernym kmeňom.

Obecný erb

erbDátum prijatia: 14.02.2002
Číslo uznesenia: OZ - 10/2002
Signatúra HR SR: J-58/2001
Autori: Jozef Novák, Ladislav Čisárik
 

Blazón erbu -V striebornom štíte zo zelenej pažite vyrastajúce dve zlaté slnečnice na zelených listnatých stopkách, pravá na dvojlistej a ľavá na štvorlistej, medzi nimi vyrastajúci zelený jaseň. Komentár -Slnečnice z pečatí Veľkej Jasenice a Malej Jasenice z 18. storočia, doplnené o hovoriaci symbol jaseňa.

Obecná vlajka

vlajka

Kontakty

Obecný úrad Jasenica
Jasenica 130
018 17 Jasenica

Telefon: 042/4385 184, 042/4262 131
E-mail:  obec@jasenica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 
Streda: 7:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: nestránkový deň