Obsah

Farnosť

 

Podľa zápisov v Obecnej aj školskej kronike Malá Jasenica a jej filiálky (Veľká Jasenica, Podvažie, Stupné) patrili medzi najstaršie obce. Jasenica bola jediná, v ktorej na celom okolí bol kostol. Do farnosti Malá Jasenica v tom čase patrili okrem obcí Veľkej Jasenice, Stupného a Podvažia, tiež tieto obce: Papradno, Brvnište, Považské Podhradie, Mariková, Udiča, Predmier, Urbanov, Rašov, Beňov. Preto sem ľudia z týchto dedín chodievali do Jasenice na bohoslužby.

V roku 1935 bol opravený hlavný kríž pred kostolom a bol renovovaný corpus. Okolo kríža sa postavila záhradka, oplotená ozdobným dreveným plotom.

V dedine bolo vždy zvykom zvoniť proti búrke a ako uvádza kronikár z roku 1936: „zaujímavé, chotár ešte nikdy nebol poškodený (aspoň nie veľmi).“

V auguste 1939 farár Edmund Markovič zorganizoval opravu a obielenie kostola. Boli tiež osadené nové dvere na sakristii. Celá oprava bola v náklade 14 000 Ks. V tom istom roku sa konalo školské predstavenie, ktorého zisk venovali vtedajší učitelia Ján a Mária Ondráčkovci na pozlátenie dvoch kalichov.

V roku 1940 sa do kostola kládla nová dlažba z terazsovitej hmoty. Prácu robila firma Syenit z Púchova a stála 9000 Ks.

 

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Jasenica

Jasenica

018 17

 

Internetová stránka:

fara.jasenica.sk