Obsah

Vystavenie matričného dokladu

 

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

Spôsob vyžiadania:

  • osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti. Matričný doklad dostane na počkanie
  • písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť, vloží do obálky a zaplatí
    5 € v hotovosti. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude zaslaný poštou obratom

Vystavenie matričného dokladu na použitie v zahraničí

Spôsob vyžiadania:

  • osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu
  • písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.