Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 o 18.15 v zasadačke obecného úradu.


Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa auditora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2019
 5. Zvýšenie stravného zamestnancom obce z 3,60 Eur na 3,90 Eur v zmysle zákona o cestovných náhradách
 6. Úprava rozpočtu na rok 2019
 7. Upozornenie prokurátora k prevodu obecného majetku
 8. Požiadavky na doplnky územného plánu
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku na umiestnenie stánku so zmrzlinou
 10. Žiadosť P. Hladkého na prenájom obecného pozemku
 11. Rôzne
 12. Diskusia

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.9.2019.pdf (216.4 kB)


Vytvorené: 17. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2019 09:00
Autor: Správca Webu