Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznam - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno oznamuje pacientom, ktorí ešte neuzatvorili zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26. júna 2020 /t.j. piatok/ o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978

V obci Jasenica sa 15.júna 2020 začalo s realizáciou stavby "Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978", ktorá je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Rozšírenie vodovodu - Informácie o obmedzeniach

Dňa 15.6.2020 sa začali realizačné práce na "Rozšírení verejného vodovodu v obci Jasenica". celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

OD 15.6.2020 funguje detská ambulancia v Papradne

OD 15.6.2020 funguje detská ambulancia v Papradne
celý text

ostatné, náš tip | 15. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Obvod Detskej doktorky MUDr. Lokšenincovej

Obvod Detskej doktorky MUDr. Lokšenincovej v Papradne preberá NsP Považská Bystrica.
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.5.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. mája 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM - Prevzatie obvodu

Detská ambulancia v Papradne zostáva zachovaná celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácia k separovaniu odpadu

Vážení občania, nakoľko separovanie odpadu v našej obci sa zlepšuje a tým pádom rastie objem separovaného odpadu, stáva sa situácia, že nádoby na separovaný odpad sú preplnené. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Nástup žiakov do Základnej školy 1.6.2020

Základná škola Jasenica oznamuje, že vyučovanie bude obnovené od 1.6.2020. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Posledný príhovor starostu

Vážení občania,
prihováram sa Vám posledný krát ako starosta obce. Dynamický vývoj domácej scény, prekvapivé výsledky volieb, nová vládna koalícia, kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesli nové výzvy aj nové príležitosti, ktoré musíme riešiť. Po dlhom zvažovaní situácie som sa rozhodol prijať ponuku a ísť pracovať na Úrad vlády SR. Práca v štátnej službe sa vylučuje s funkciou starostu obce, preto sa musím tejto funkcie vzdať. celý text

ostatné | 17. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Materskej školy v Jasenici

V rámci edukácie Materskej školy Jasenica 214 rozvíjame u detí:

⇒ vzťah k prírode
⇒ vzťah k tradíciám a k vlastnému regiónu
⇒ poznanie a správne využitie digitálnych kompetencií

celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o zatvorení úradu

V súvislosti s rozhodnutím Vlády SR o obmedzení pohybu a zákaze vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 oznamujeme občanom, že obecný úrad bude pre verejnosť od stredy 8.apríla do utorka 14. apríla zatvorený.
Od utorka 14. apríla bude pre verejnosť otvorený v čase od 8:00 do 11:00. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Základnej školy Jasenica

Zápis žiakov bude prebiehať iba na základe doručenej Žiadosti o prijatie do 1.ročníka, prípadne Žiadosti o odklad povinnej šk. dochádzky.
Tieto dokumenty je možné stiahnuť z webovej stránky školy v položke Tlačivá.

celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Milí veriaci.

Vám, všetkým, ktorí chcete intenzívne prežívať tajomstvo Veľkej noci v modlitbách spojení s rádiom Lumen, rádiom Mária, alebo televíziou Lux, posielam tieto modlitby Veľkonočného Trojdnia. Prajem Vám, prežite sviatky v náručí živého Boha Otca, ktorí nech nás všetkých ochraňuje na príhovor svojho zmŕtvychvstalého syna Ježiša Krista od šíriacej sa zhubnej choroby a úzkosti z utrpenia a smrti.
Vaš farár celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Ing. Richard Pekar starosta obce
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmeny v uzatvorení prevádzok od 30. marca 2020

Rozhodnutie hlavného hygienika SR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Vývoz objemného odpadu

V utorok 31. marca budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu.
Kontajnery budú vyvezené v stredu 1. apríla, piatok 3. apríla a nasledujúci týždeň v utorok 7. apríla.
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus

Odpovede na najčastejšie otázky celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nevypaľujte trávy a porasty!

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, ktorí sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID-19 momentálne nachádzajú vo zvýšenej miere doma, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň.
Plošné vypaľovanie tráv a porastov môže pre fyzickú osobu skončiť pokutou vo výške 331 eur a pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 569 eur podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Obmedzené úradné hodiny pre verejnosť

V súvislosti s preventívnymi opatreniami na zníženie rizika šírenia koronavírusu bude obecný úrad pre verejnosť otvorený v skrátených úradných hodinách:

Pondelok - štvrtok 8:00 - 11:00
Piatok nestránkový deň

Osobnú návštevu voľte iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je to možné, využite telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Pri osobnej návšteve použite ochranné rúško.
celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Ako sa správať v súvislosti so šírením koronavírusu

Zásady, ktoré pomôžu znížiť riziko šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

o nariadení opatrení v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

ku karanténe ohľadom šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2019: 2,25 obyvateľov
Celkové ročné náklady obce na opatrovateľskú službu: 8936,68 Eur
Celkový príjem z úhrad od klientov: 1922,60 Eur
Celkové náklady obce po odpočítaní úhrad: 7014,08 Eur
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok: 2101
celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jasenica za kalendárny rok 2019 je: 22,74 %.
Zákonný poplatok (odvádzaný štátu) za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platný od 1.3.2020) je: 22,- EUR/tonu.
Poplatok za uloženie tony odpadu na skládku prevádzkovateľovi skládky: 53,40 Eur
Celkový poplatok za uloženie tony odpadu na skládku od 1. marca 2020 : 75,40 Eur

celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky parlamentných volieb 2020 Jasenica

Účasť vo voľbách Jasenica 77,74 %
Účasť vo voľbách Slovensko 65,8 % celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Obec Jasenica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica

celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
OBECNÁ ZABÍJAČKA 1

OBECNÁ ZABÍJAČKA

Obecný úrad v Jasenici
Vás pozýva na
obecnú zabíjačku
v sobotu dňa 8.2.2020 o 8,30 hod.
pred požiarnou zbrojnicou.
celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná