Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Zápis do Základnej školy Jasenica

Zápis žiakov bude prebiehať iba na základe doručenej Žiadosti o prijatie do 1.ročníka, prípadne Žiadosti o odklad povinnej šk. dochádzky.
Tieto dokumenty je možné stiahnuť z webovej stránky školy v položke Tlačivá.

celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Milí veriaci.

Vám, všetkým, ktorí chcete intenzívne prežívať tajomstvo Veľkej noci v modlitbách spojení s rádiom Lumen, rádiom Mária, alebo televíziou Lux, posielam tieto modlitby Veľkonočného Trojdnia. Prajem Vám, prežite sviatky v náručí živého Boha Otca, ktorí nech nás všetkých ochraňuje na príhovor svojho zmŕtvychvstalého syna Ježiša Krista od šíriacej sa zhubnej choroby a úzkosti z utrpenia a smrti.
Vaš farár celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Ing. Richard Pekar starosta obce
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmeny v uzatvorení prevádzok od 30. marca 2020

Rozhodnutie hlavného hygienika SR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Vývoz objemného odpadu

V utorok 31. marca budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu.
Kontajnery budú vyvezené v stredu 1. apríla, piatok 3. apríla a nasledujúci týždeň v utorok 7. apríla.
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus

Odpovede na najčastejšie otázky celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nevypaľujte trávy a porasty!

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, ktorí sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID-19 momentálne nachádzajú vo zvýšenej miere doma, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň.
Plošné vypaľovanie tráv a porastov môže pre fyzickú osobu skončiť pokutou vo výške 331 eur a pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 569 eur podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Obmedzené úradné hodiny pre verejnosť

V súvislosti s preventívnymi opatreniami na zníženie rizika šírenia koronavírusu bude obecný úrad pre verejnosť otvorený v skrátených úradných hodinách:

Pondelok - štvrtok 8:00 - 11:00
Piatok nestránkový deň

Osobnú návštevu voľte iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je to možné, využite telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Pri osobnej návšteve použite ochranné rúško.
celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Ako sa správať v súvislosti so šírením koronavírusu

Zásady, ktoré pomôžu znížiť riziko šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

o nariadení opatrení v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

ku karanténe ohľadom šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2019: 2,25 obyvateľov
Celkové ročné náklady obce na opatrovateľskú službu: 8936,68 Eur
Celkový príjem z úhrad od klientov: 1922,60 Eur
Celkové náklady obce po odpočítaní úhrad: 7014,08 Eur
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok: 2101
celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jasenica za kalendárny rok 2019 je: 22,74 %.
Zákonný poplatok (odvádzaný štátu) za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platný od 1.3.2020) je: 22,- EUR/tonu.
Poplatok za uloženie tony odpadu na skládku prevádzkovateľovi skládky: 53,40 Eur
Celkový poplatok za uloženie tony odpadu na skládku od 1. marca 2020 : 75,40 Eur

celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky parlamentných volieb 2020 Jasenica

Účasť vo voľbách Jasenica 77,74 %
Účasť vo voľbách Slovensko 65,8 % celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Obec Jasenica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica

celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
OBECNÁ ZABÍJAČKA 1

OBECNÁ ZABÍJAČKA

Obecný úrad v Jasenici
Vás pozýva na
obecnú zabíjačku
v sobotu dňa 8.2.2020 o 8,30 hod.
pred požiarnou zbrojnicou.
celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ.

V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia:

študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní,
osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,    
osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Oznamujeme Vám, že vývoz separovaného odpadu v januári 2020 bude nasledovne:
papier - pondelok 2. januára
plasty - streda 8. januára
sklo - pondelok 20. januára


celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas Vianoc a novoročných sviatkov pre verejnosť od 23.12. 2019 do 6.1.2020 zatvorený.
Prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Vážení spoluobčania
srdečne Vás pozývame na
ADVENTNÚ NEDEĽU
15.12.2019 o 15,00 hod
v kultúrnom dome v Jasenici
Pripravený je pre Vás vianočný punč a malé občerstvenie. Zakúpiť si môžete vianočné oblátky a rôzne vianočné výrobky.
Vianočnými koledami Vás poteší Fsk Dúbrava
a FsK BUKOVINY Brvnište
celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Stretnutie s Mikulášom 1

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad

Pozývame všetky deti
do 13 rokov na stretnutie

s MIKULÁŠOM

dňa 5.12.2019 vo štvrtok o 16,00 hod.
v kultúrnom dome v Jasenici.

celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
že v dňoch 4.12., 5.12., 6.12. a 10.12., 11.12., 12.12.
v čase od 7:30 do 18:30
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre domy č. 199, 201,203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 307, 310, 331, 410.

12.12. bude prerušená distribúcia elektriny aj pre domy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 115, 308, 309, 311, 312, 313, 319, 324, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 351, 374, 375, 380.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

OZNAM O ODPOČTE VODOMEROV

Oznamujeme domácnostiam pripojeným na obecný vodovod, že odpočet vodomerov sa uskutoční
od 3.decembra 2019 do 6. decembra 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste v uvedenom čase sprístupnili svoje vodomerné šachty.

Ing. Richard Pekar
starosta obce


celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Jasenica

Obec Jasenica v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na spoločnom stavebnom úrade Jasenica.
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Súhlas s vybudovaním optickej internetovej prípojky

Slovak Telekom ide vybudovať v našej obci optickú sieť. Do poštových schránok rozdistribuoval občanom Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Podpísaný súhlas s pripojením a vyznačeným spôsobom ukončenia na vašej nehnuteľnosti prineste do stredy 6. novembra 2019 na obecný úrad. celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Jasenická noc svetlonosov 2019

Pozývame vás na Jasenickú noc svetlonosov 2019,
ktorá sa uskutoční v piatok 18. októbra 2019
o 18.00 v kultúrnom dome.

celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 o 18.15 v zasadačke obecného úradu.

celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme vám, že obecný úrad bude v dňoch 28.8. - 30.8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná