Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Úprava rozpočtu obce rok 2019
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 5. VZN č.1/2019 o daniach a poplatkoch                                                                 Návrh VZN_2019-1 o miestnych daniach a poplatkoch.docx (33.7 kB)                    Dôvodová správa k návrhu VZN 1_2019 o miestnych daniach a poplatkoch.docx (25.48 kB)
 6. Rozpočet obce na rok 2020                                                                                 Rozpočet 2020_zverejnenie.pdf (622.41 kB)                                                 Informácia k návrhu rozpočtu na rok 2020.docx (13.34 kB)
 7. Obstaranie nového územného plánu obce                                                     Dôvodová správa k obstaraniu nového Územného plánu obce Jasenica.docx (16.51 kB)
 8. Schválenie inventarizačnej komisie
 9. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 8/2015 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a miestnom poplatku za odber vody (vodné) v  katastrálnom  území obce Jasenica                                                                        Návrh dodatku č.1 k VZN 8_2015.docx (18.34 kB)                                                Dôvodová správa k návrhu dodatku č.1 k VZN 8_2015.docx (14.63 kB)
 10. Rôzne
 11. Diskusia

V Jasenici, 8.12.2019                                                                                                                Ing. Richard Pekar, starosta obce


Prílohy

Vytvorené: 8. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2019 08:42
Autor: Správca Webu