Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2020

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

12/2020

Neuvedená

Qualited, s.r.o.

Obec Jasenica

06.07.2020

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

91/N/043/18

Neuvedené

SATOS s.r.o.

Obec Jasenica

30.06.2020

Zmluva o nájme pozemku KN C/395

11/2020

500,00 EUR Päťsto eur bez DPH/rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

26.06.2020

Zmluva o bežnom účte

10/2020

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

19.06.2020

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

19/A/2020

960,00 EUR

APX, k.s.

Obec Jasenica

08.06.2020

Dodadok k Zmluve o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

1340/16/30

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Jasenica

02.06.2020

Zamestnávateľská zmluva

9/2020

Neuvedená

NN Tatry - Sympatia, d.d.s. a.s.

Obec Jasenica

18.05.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

8/2020

23,00 EUR Dvadsaťtri eur/ mesačne vopred

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

10.05.2020

Zmluva o dielo č.119/2017/IS

119/2017/IS

421 979,22 EUR Štyristodvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdeväťeur dvadsaťdva centov

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

zmluva o spracovaní osobných údajov

7/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

6/2020

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

06.04.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

5/2020

1,00 EUR Jedno euro

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

27.03.2020

Mandátna zmluva

4/2020

12 084,00 EUR Dvanásťtisícosemdesiatštyri

VHVS s.r.o.

Obec Jasenica

12.02.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

3/2020

20,00 € bez DPH na hodinu

SYNERGIES, s.r.o. Bratislava

Obec Jasenica

12.02.2020

Kúpna zmluva

2/2020

Neuvedená

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Obec Jasenica

02.01.2020

Dodatok 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1/2020

8 569,63 EUR Osemtisícpäťstošesťdesiatdeväť eur šesťdesiattri centov

NATUR-PACK a.s.

Obec Jasenica

13.12.2019

Zmluva o dielo

17/2019

1,72 EUR jedno euro sedemdesiatdva centov

Embra Slovakia s.r.o.

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

16/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

15/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

14/2019

666,16 EUR Šesťstošesťdesiatšesť 16/100 eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

13/2019

1 568,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatosem eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7628/2019

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Jasenica

03.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1340/15/30

12/2019

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Jasenica

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

11/2019

47 348,08 EUR Štyridsaťsedemtisíctristoštyridsaťosem eur osem centov

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Jasenica

29.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

10/2019

42 735,37 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: