Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve č.2/2018

4/2019

189,60 EUR Stoosemdesiatdeväť eur šesťdesiat centov

Ladislav Vaňko

Obec Jasenica

28.03.2019

Servisná zmluva

3/2019

paušál + hodinová sadzba

Obec Jasenica

Tibor Čelko, Rozkvet 2044/87, 01701 Považská Bystrica

15.03.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2/2019

16,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Jasenica

06.03.2019

Zmluva o spolupráci

220/2019

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

15.01.2019

Licenčná zmluva

1/2019

779,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Jasenica

20.12.2018

Zmluva o dodávke elektrickej energie

25/2018

19 211,14 EUR Devätnásťtisíc dvestojedenásť eur štrnásť centov

Stredosl.energetika

Obec Jasenica

20.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR

24/2018

516,00 EUR Päťstošestnásť

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

01.08.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

23/2018

Neuvedené

HT sprav PB, s.r.o.

Obec Jasenica

01.08.2018

Mandátna zmluva č.6/2018/HT PB

22/2018

4,00 EUR

HT sprav PB, s.r.o.

Obec Jasenica

24.04.2018

Prevádzka webového sídla

21/2018

478,80 EUR Štyristosedemdesiatosem eur osemdesiat centov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

23.04.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

20/2018

1 620,00 EUR Tisícšesťstodvadsať

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: