Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

8/2020

23,00 EUR Dvadsaťtri eur/ mesačne vopred

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

10.05.2020

Zmluva o dielo č.119/2017/IS

119/2017/IS

421 979,22 EUR Štyristodvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdeväťeur dvadsaťdva centov

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

zmluva o spracovaní osobných údajov

7/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

6/2020

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

06.04.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

5/2020

1,00 EUR Jedno euro

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

27.03.2020

Mandátna zmluva

4/2020

12 084,00 EUR Dvanásťtisícosemdesiatštyri

VHVS s.r.o.

Obec Jasenica

12.02.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

3/2020

20,00 € bez DPH na hodinu

SYNERGIES, s.r.o. Bratislava

Obec Jasenica

12.02.2020

Kúpna zmluva

2/2020

Neuvedená

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Obec Jasenica

02.01.2020

Dodatok 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1/2020

8 569,63 EUR Osemtisícpäťstošesťdesiatdeväť eur šesťdesiattri centov

NATUR-PACK a.s.

Obec Jasenica

13.12.2019

Zmluva o dielo

17/2019

1,72 EUR jedno euro sedemdesiatdva centov

Embra Slovakia s.r.o.

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

16/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

15/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

14/2019

666,16 EUR Šesťstošesťdesiatšesť 16/100 eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

13/2019

1 568,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatosem eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7628/2019

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Jasenica

03.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1340/15/30

12/2019

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Jasenica

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

11/2019

47 348,08 EUR Štyridsaťsedemtisíctristoštyridsaťosem eur osem centov

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Jasenica

29.10.2019

Zmluva o dodávke plynu

10/2019

42 735,37 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Jasenica

16.09.2019

Zmluva 2019/0472 o poskytnutí dotácie

9/2019

900,00 EUR Deväťsto

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Jasenica

27.08.2019

Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb

8/2019

1 000,00 EUR tisíc

Megawaste Slovakia spol. s. r. o

Obec Jasenica

26.07.2019

Zmluva o dielo

7/2019

43 943,45 EUR Štyridsaťtritisícdeväťstoštyridsaťtri eur štyridsaťpäť centov

Valašsko SK s.r.o.

Obec Jasenica

13.06.2019

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

18/A/2019

960,00 EUR

APX, k.s.

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_104/2019

59,75 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

6/2019

Neuvedená

MADE spol. s r.o.

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

5/2019

Neuvedená

MADE spol. s r.o.

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: