Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.01.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

3/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jasenica

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Jasenica

11.01.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1/2021

50,00 EUR Päťdesiat

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Jasenica

30.12.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

41/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Jasenica

18.12.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení

40/2020

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

10.12.2020

Zmluva o spolupráci

39/2020

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Jasenica

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

38/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenica

07.12.2020

Zmluva na poskytnutie služieb

37/2020

Neuvedené

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Jasenica

30.11.2020

Kúpna zmluva

36/2020

191,99 EUR

OKAY Slovakia, spol. s.r.o.

Obec Jasenica

20.11.2020

Municipálny úver - Univerzál - Dodatok č. 1

35/2020

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

34/2020

Neuvedené

Lindstrom, s.r.o.

Obec Jasenica

13.11.2020

DOHODA č. 20/11/012/50 o pomoci v hmotnej núdzi

33/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Jasenica

13.11.2020

DOHODA č. 20/11/010/17 o pomoci v hmotnej núdzi

32/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Jasenica

12.11.2020

Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade

31/2020

nula

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

29.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

30/2020

20 890,00 EUR Dvadsaťtisíc osemstodeväťdesiat eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Jasenica

21.10.2020

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

29/2020

2 450,00 EUR Dvetisícštyristopädesiat

MhM, s.r.o.

Obec Jasenica

19.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

28/2020

Neuvedené

IFOND, s.r.o.

Obec Jasenica

19.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

27/2020

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

14.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

26/2020

36,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

13.10.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

25/2020

Neuvedené

IFOND, s.r.o.

Obec Jasenica

09.10.2020

Kúpna zmluva

24/2020

1,00 EUR jedno

MUDr. Jaroslav Kňažko

Obec Jasenica

01.10.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

23/2020

Neuvedené

PcProfi, s.r.o

Obec Jasenica

22.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22/2020

23,90 €/ mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

21/2020

23,90 €/mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20/2020

30,00 €/mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: