Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2020

Mandátna zmluva

3/2020

12 064,00 EUR Dvanásťtisícosemdesiatštyri

VHVS s.r.o.

Obec Jasenica

12.02.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

02/2020

20,00 € bez DPH na hodinu

SYNERGIES, s.r.o. Bratislava

Obec Jasenica

12.02.2020

Kúpna zmluva

01/2020

Neuvedená

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

8/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

7/2019

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

6/2019

666,16 EUR Šesťstošesťdesiatšesť 16/100 eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Darovacia zmluva

5/2019

1 568,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatosem eur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7628/2019

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Jasenica

13.06.2019

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

18/A/2019

960,00 EUR

APX, k.s.

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_104/2019

59,75 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

4/2019

Neuvedená

MADE spol. s r.o.

Obec Jasenica

06.06.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

3/2019

Neuvedená

MADE spol. s r.o.

Obec Jasenica

12.04.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve č.2/2018

2/2019

189,60 EUR Stoosemdesiatdeväť eur šesťdesiat centov

Ladislav Vaňko

Obec Jasenica

06.03.2019

Zmluva o spolupráci

220/2019

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

12.09.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

17/2018

230,00 EUR

Ekotec, spol. s r. o.

Obec Jasenica

11.09.2018

Zmluva o zhotovení diela

16/2018

10 899,83 EUR

Regastav alfa, s.r.o.

Obec Jasenica

04.09.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

15/2018

200,00 EUR

Spoločenstvo urbariátu v Jasenici - pozemkové spoločenstvo

Obec Jasenica

04.09.2018

Zmluva č. 2018/0429 o poskytnutí dotácie

14/2018

600,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Jasenica

29.08.2018

Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb

13/2018

100,00 EUR

Miroslav Diasnik - Midi elektro

Obec Jasenica

29.08.2018

Zmluva o spolupráci

12/2018

Neuvedené

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Obec Jasenica

29.08.2018

Zmluva o poskytovaní reklamných a propagačných služieb

11/2018

100,00 EUR

Megawaste Slovakia spol. s. r. o

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1