Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2021

Kúpna zmluva

29/2021

Spolu neuvedená

RAJO a.s.

Obec Jasenica

22.09.2021

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

28/2021

960,00 EUR

APX, k.s.

Obec Jasenica

03.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančného daru

27/2021

400,00 EUR

Spoločenstvo urbariátu v Jasenici - pozemkové spoločenstvo

Obec Jasenica

03.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančného daru

26/2021

150,00 EUR

Miroslav Diasnik - Midi elektro

Obec Jasenica

03.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančného daru

25/2021

150,00 EUR

Business Funding Solutions, s. r. o., Nevädzová 6F, 82101 Bratislava

Obec Jasenica

27.08.2021

Zmluva o prenájme pódia TS3/hliníkovej konštrukcie

24/2021

666,00 EUR Šesťstošesťdesiatšesť eur s DPH

HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o., Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava

Obec Jasenica

25.08.2021

Kúpna zmluva

23/2021

1,00 EUR Jedno euro

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

16.08.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2244/2019

22/2021

175,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Jasenica

16.07.2021

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

21/2021

Neuvedené

Obec Malé Lednice

Obec Jasenica

07.07.2021

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

20/2021

7 200,00 EUR Sedemtisícdvesto

EU Consulting, s.r.o.

Obec Jasenica

25.06.2021

Zmluva č. 2021/0386 o poskytnutí dotácie

2021/0386

1 000,00 EUR Jedentisíc EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Jasenica

22.06.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

19/2021

Neuvedené

IFOND, s.r.o.

Obec Jasenica

11.06.2021

Zmluva o dielo č. 171407

171407

7 990,00 EUR Sedemtisícdeväťstodeväťdesiat eur bez DPH

Aquamin s.r.o.

Obec Jasenica

10.06.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

348/2021

neuvedená

Regastav alfa s.r.o.

Obec Jasenica

01.06.2021

Zmluva o bežnom účte

18/2021

neuvedená

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

01.06.2021

Zmluva o bežnom účte

17/2021

neuvedená

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

01.06.2021

Zmluva o bežnom účte

16/2021

neuvedená

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

31.05.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

ZK01/VK/10/09/122

Spolu neuvedená

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice

Obec Jasenica

10.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

15/2021

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin

Obec Jasenica

25.03.2021

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby

13/2021

10,00 €/1 hodinu rozboru

Univerzita Komenského v Bratislave

Obec Jasenica

25.03.2021

Zmluva o spolupráci

12/2021

neuvedená

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

25.03.2021

Darovacia zmluva

11/2021

1 659,65 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť 65/100 EUR

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

22.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

10/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenica

09.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2021

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Jasenica

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

Neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: