Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.03.2021

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby

13/2021

10,00 €/1 hodinu rozboru

Univerzita Komenského v Bratislave

Obec Jasenica

25.03.2021

Zmluva o spolupráci

12/2021

neuvedená

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

25.03.2021

Darovacia zmluva

11/2021

1 659,65 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť 65/100 EUR

Nadácia Spoločne pre región

Obec Jasenica

22.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

10/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenica

09.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2021

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Jasenica

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

Neuvedené

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Jasenica

11.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

7/2021

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Jasenica

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

1 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Jasenica

03.02.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

5/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jasenica

01.02.2021

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

4/2021

10 590,00 EUR

MhM, s.r.o.

Obec Jasenica

23.01.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

3/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jasenica

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Jasenica

11.01.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1/2021

50,00 EUR Päťdesiat

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Jasenica

30.12.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

41/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Jasenica

18.12.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení

40/2020

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Jasenica

10.12.2020

Zmluva o spolupráci

39/2020

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Jasenica

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

38/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenica

07.12.2020

Zmluva na poskytnutie služieb

37/2020

Neuvedené

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica

Obec Jasenica

30.11.2020

Kúpna zmluva

36/2020

191,99 EUR

OKAY Slovakia, spol. s.r.o.

Obec Jasenica

20.11.2020

Municipálny úver - Univerzál - Dodatok č. 1

35/2020

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

34/2020

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jasenica

13.11.2020

DOHODA č. 20/11/012/50 o pomoci v hmotnej núdzi

33/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Jasenica

13.11.2020

DOHODA č. 20/11/010/17 o pomoci v hmotnej núdzi

32/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Jasenica

12.11.2020

Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade

31/2020

nula

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

29.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

30/2020

20 890,00 EUR Dvadsaťtisíc osemstodeväťdesiat eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: