Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22/2020

23,90 €/ mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

21/2020

23,90 €/mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20/2020

30,00 €/mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

19/2020

30,00 € / mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18/2020

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

22.09.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2020

neuvedená

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

10.09.2020

Kúpna zmluva

16/2020

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Jasenica

09.09.2020

Municipálny úver - Univerzál

15/003/20

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

07.09.2020

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

15/2020

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Dolná Maríková

Obec Jasenica

03.09.2020

Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite

14/2020

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Jasenica

31.08.2020

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

13/2020

Neuvedené

LUNYS, s.r.o.

Obec Jasenica

31.08.2020

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

12/2020

Neuvedená

Qualited, s.r.o.

Obec Jasenica

06.07.2020

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

91/N/043/18

Neuvedené

SATOS s.r.o.

Obec Jasenica

30.06.2020

Zmluva o nájme pozemku KN C/395

11/2020

500,00 EUR Päťsto eur bez DPH/rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

26.06.2020

Zmluva o bežnom účte

10/2020

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenica

19.06.2020

Zmluva o výkone štatutárneho auditu

19/A/2020

960,00 EUR

APX, k.s.

Obec Jasenica

08.06.2020

Dodadok k Zmluve o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

1340/16/30

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Jasenica

02.06.2020

Zamestnávateľská zmluva

9/2020

Neuvedená

NN Tatry - Sympatia, d.d.s. a.s.

Obec Jasenica

18.05.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

8/2020

23,00 EUR Dvadsaťtri eur/ mesačne vopred

Slovak Telekom, a.s.

Obec Jasenica

10.05.2020

Zmluva o dielo č.119/2017/IS

119/2017/IS

421 979,22 EUR Štyristodvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdeväťeur dvadsaťdva centov

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

zmluva o spracovaní osobných údajov

7/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

27.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

6/2020

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Jasenica

06.04.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

5/2020

1,00 EUR Jedno euro

SIOM s.r.o.

Obec Jasenica

27.03.2020

Mandátna zmluva

4/2020

12 084,00 EUR Dvanásťtisícosemdesiatštyri

VHVS s.r.o.

Obec Jasenica

12.02.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

3/2020

20,00 € bez DPH na hodinu

SYNERGIES, s.r.o. Bratislava

Obec Jasenica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: