Obsah

Spoločný obecný úrad Jasenica

 

Spoločný obecný úrad vznikol v Považskej Bystrici vo februári 2003 z iniciatívy vtedajšej starostky Ing. Táni Kňažkovej. Je v ňom združených 24 obcí považskobystrického okresu (Jasenica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Záskalie).

Úradovňa vykonáva tieto pôsobnosti: stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, sociálne veci (zastrešuje opatrovateľskú službu). Zástupcovia obcí sa stretávajú na spoločných poradách.

Adresa

Spoločný obecný úrad Jasenica
so sídlom v Považskej Bystrici
Námestie Andreja Hlinku 29/34
3. poschodie
017 01 Považská Bystrica

 

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Miroslava Turičíková

Telefón: 042/42 62 177

Úradné hodiny
Pondelok        8:00 - 15:00*
Utorok            nestránkový deň
Streda            8:00 - 16:00*
Štvrtok           nestránkový deň
Piatok            8:00 - 13:00*
 

* V urgentných prípadoch poskytnutie intervencie a práce v teréne

Čas vyhradený na obed pracovníkov SOU Jasenica:
rozsah 30 minút: od 10:30 hod. do 12:30 hod.

Stavebné oddelenie

Marta Juhásiková

Ing. Ľubomíra Paščenková

Ing. Eva Janičíková

Telefón: 042/432 60 66

Úradné hodiny
Pondelok        7:30 – 11:00 | 12:00 – 15:00 
Utorok            Neúradný deň (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)
Streda            7:30 – 11:00 | 12:00 – 16:00 
Štvrtok           Neúradný deň (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)
Piatok            Neúradný deň  (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)