Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia finančná, výstavby, územného plánovania a správy obecného majetku

Členovia komisie:    

Ing. Milan Jankoviech, predseda komisie

 

 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

Členovia komisie:    

Jozef Janáček, predseda komisie

 

 

Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná

Členovia komisie:    

Mgr. Martina Zelenáková, predseda komisie

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisie:    

Ján Jurkemík, predseda komisie