Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia finančná, výstavby, územného plánovania a správy obecného majetku

Členovia komisie:    

Ing. Milan Jankoviech, predseda komisie

Norbert Turičík, Ing. Anton Kňažko, Miroslav Očkay, Rastislav Šterdas, Miroslav Diasnik

 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

Členovia komisie:    

Jozef Janáček, predseda komisie

Martina Moravíková, Marianna Diasniková

 

Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná

Členovia komisie:    

Jana Pavlíková, predseda komisie

Mgr. Janka Jankoviechová, MUDr. Milan Kulkovský, Mgr. Adrián Jánošík

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisie:    

Ján Jurkemík, predseda komisie