Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia finančná, výstavby, územného plánovania a správy obecného majetku

Členovia komisie:    

Ján Jurkemík, predseda komisie

Helena Lejčíková

Beáta Beniačová

Rastislav Šterdas

Miroslav Očkay ml.

Ján Jurkemík

Emil Cabaj

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

Členovia komisie:    

Jozef Janáček, predseda komisie

Matej Žabka

Peter Feranec

Marianna Diasniková

 

Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálno-zdravotná

Členovia komisie:    

Bc. Daniel Jánošík, predseda komisie

Zuzana Kapráliková

Ľubica Minjariková

Jana Cigániková

Jozef Pavlík

Martin Ďuriš

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisie:    

Ján Jurkemík, predseda komisie

Igor Očkay

Matej Žabka

 

Členovia návrhovej komisie obecného zastupiteľstva

Jozef Janáček

Ján Jurkemík