Obsah

Smernice

Rok 2015

1/2015 Smernica č.1/2015 k rozúčtovaniu nákladov za byt a za služby spojené s jeho užívaním

Schválené uznesením OZ 30/2015 Schválené dňa 23.4.2015 Účinnosť od 1.1.2015

smernica_2015-1.pdf Stiahnuté: 524x | 27.06.2018

Rok 2014

2014 Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve obce

Schválené uznesením OZ 3/2014 Schválené dňa 24.1.2014 Účinnosť od 24.1.2014

urcovanie_najomneho_2014.pdf Stiahnuté: 491x | 27.06.2018

Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Jasenica

Schválené uznesením OZ 17/2014 Schválené dňa 6.6.2014 Účinnosť od 7.6.2014

vnutorna_smernica_2014.pdf Stiahnuté: 485x | 03.07.2018

1/2014 Interná smernica – Vedenie pokladne

Schválené uznesením OZ 18/2014 Schválené dňa 20.4.2014 Účinnosť od 7.6.2014

interna_smernica_2014-1.pdf Stiahnuté: 644x | 27.06.2018

1/2014 Vnútorná smernica – Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa

Schválené dňa 24.1.2014

vnutorna_smernica_2014-1.pdf Stiahnuté: 471x | 27.06.2018

2/2014 Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností obce Jasenica

Schválené dňa 14.11.2014

smernica_2014-2.pdf Stiahnuté: 499x | 27.06.2018

Rok 2012

1/2012 Interná smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

Schválené dňa 30.6.2012 Účinnosť od 1.7.2012

interna_smernica_2012-1.pdf Stiahnuté: 490x | 27.06.2018

Stránka

  • 1