Obsah

Stavebné povolenie na čističku odpadových vôd

 

Kde sa vybavuje                 
Okresný úrad Považská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica
 
Telefón
042/4313 810
 
Fax
042/4313 820