Obsah

Výpis z registra trestov

 

O register trestov (výpis, odpis) je možno požiadať aj prostredníctvom matričného úradu. Príslušné tlačivo obdržíte priamo na matričnom úrade.

Potrebujete:

  • platný občiansky preukaz

  • kolok v hodnote 4 €

  • 1,50 € v hotovosti (zaplatíte na matričnom úrade)