Obsah

Určenie otcovstva

 

Určenie otcovstva narodeného dieťaťa

Potrebujete:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
  • ak je matka vdova - úmrtný list manžela
  • na matričný úrad musia prísť obaja rodičia

Určenie otcovstva nenarodeného dieťaťa

Potrebujete:

  • občiansky preukaz
  • tehotenský preukaz
  • ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
  • ak je matka vdova - úmrtný list manžela
  • na matričný úrad musia prísť obaja rodičia