Obsah

Osvedčenie podpisov

 

Osvedčovanie podpisov na listinách  na použitie v SR. Správny poplatok sa platí v hotovosti.

Potrebujete:

  • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený

  • platný občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti

  • správny poplatok za každý podpis - 1,50 €