Obsah

Osvedčenie listín

 

  • Osvedčenie listín na použitie v SR. K osvedčeniu je potrebné predložiť originál listiny aj jej fotokópiu.

  • Správny poplatok sa platí v hotovosti - každá začatá strana 1,50 €