Obsah

Pobyt občana v zahraničí

 

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu.

V ohlásení uvedie štát, miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.