Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Jasenica chodníky stavebné povolenie24.10.201809.11.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Jasenica - pri cintoríne: Zahustenie TS"23.10.201808.11.2018
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Novostavba rodinného domu KN C 352623.10.201808.11.2018
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Novostavba rodinného domu KN C 3480/123.10.201808.11.2018
Verejná vyhláška – oznámenie – Zahustenie TS03.09.201819.09.2018
Verejná vyhláška – Stavebné povolenie27.06.201813.07.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva25.06.201811.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Udiča25.06.201811.07.2018
Valné zhromaždenie lesného pozemkového spoločenstva Jasenická Ostravica24.05.201809.06.2018
Valné zhromaždenie lesného pozemkového spoločenstva Jasenická Ostravica20.05.201805.06.2018
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu28.02.201816.03.2018
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu28.02.201816.03.2018
Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom19.01.201804.02.2018
Zmena správnych poplatkov pre matriku a osvedčovanie podpisov a odpisov02.01.201818.01.2018
Rozšírenie verejného vodovodu k.ú Jasenica – projektová dokumentácia01.11.201717.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky23.05.201708.06.2017
Materská škola Jasenica – výberové konanie12.05.201728.05.2017
Materská škola Jasenica – výberové konanie17.01.201702.02.2017
Verejná vyhláška – stavebné povolenie11.11.201627.11.2016
Výsledky rozboru vody z obecného vodovodu03.11.201619.11.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie technickej štúdie riešenia miestnych komunikácií a vyhotovenie projektovej dokumentácie16.05.201601.06.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie štúdie výhodnosti rozšírenia a rekonštrukcie VO v obci Jasenica09.05.201625.05.2016
Dopravný úrad – Oznámenie o začatí konania05.05.201621.05.2016
Informácie o úpravách poplatkov za odpad04.01.201620.01.2016
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav19.10.201504.11.2015
Oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom.21.09.201507.10.2015
Zákazka s nízkou hodnotou – výber projektanta na výstavbu chodníkov13.05.201529.05.2015
Komunitný plán sociálnych služieb22.04.201508.05.2015

Voľby

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK