Jasenica - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 121

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V JASENICI

Dátum: 29. 10. 2020

:

Platné opatrenia ľudskou rečou

Dátum: 26. 10. 2020

Rezort zdravotníctva zverejnil zoznam opatrení ľudskou rečou. Platných výnimiek je dosť veľa, ale aj tak nepokrývajú úplne každú životnú situáciu.

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Dátum: 19. 10. 2020

Myslíš na blížiacu sa vykurovaciu sezónu?

Oznamy farského úradu

Dátum: 16. 10. 2020

Farský úrad v Jasenici oznamuje, že

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.10.2020

Dátum: 16. 10. 2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

Povinnosti chovateľov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných

Dátum: 16. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení -viď prílohy 1., 2., 3.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 16. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje tieto opatrenia:

Vývoz objemného odpadu

Dátum: 13. 10. 2020

V pondelok 19. októbra budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu.

OBECNÝ ÚRAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

Dátum: 6. 10. 2020

Vážení občania,
vo štvrtok 8.10.2020 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený.

Výsledky doplňujúcich volieb do samosprávy - voľba starostu obce 3.10.2020

Dátum: 4. 10. 2020

V obci Jasenica hlasovalo 480 voličov z 963 oprávnených voličov, čo predstavuje 49,84 % volebnú účasť.

Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 1. 10. 2020

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927.

OZNAM - Zubná ambulancia v Papradne

Dátum: 1. 10. 2020

MDDr. Zuzana Kohutová oznamuje,
že zubná ambulancia na zdravotnom stredisku v Papradne od 28.09.2020

OZNAM - Všeobecný lekár v Papradne

Dátum: 1. 10. 2020

Ambulancia všeobecného lekára v Papradne oznamuje občanom:

Nová služba "SMS rozhlas" v našej obci

Dátum: 23. 9. 2020

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.9.2020

Dátum: 21. 9. 2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. septembra 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Všeobecná ambulancia pre dospelých v Papradne

Dátum: 18. 9. 2020

Otváracie hodiny

Podujatie ZRUŠENÉ

Dátum: 18. 9. 2020

JASENICKÉ NÔTENIE
festival hudby, tanca a spevu

Organizačné pokyny ZŠ a MŠ k začiatku školského roka 2020/2021

Dátum: 27. 8. 2020

Vážení rodičia, blíži sa začiatok školského roka.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 24. 8. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

Stavebné oddelenie bude od 24.8.2020 do 28.8.2020 pre dovolenku zatvorené.

Dátum: 21. 8. 2020

-

Výkup papiera

Dátum: 17. 8. 2020

V stredu 19.8.2020 o 15.00 hodine

Oznam pre pacientov MUDr. Jána Gabriša

Dátum: 17. 8. 2020

MUDr. Ján Gabriš oznamuje pacientom, že od 01. 09. 2020 odchádza do starobného dôchodku.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 14. 8. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

Aktualizácia vodovod

Dátum: 13. 8. 2020

Vážení občania.

Výmena vodomerov

Dátum: 10. 8. 2020

V dňoch 11.8. 2020 - 14.8.2020 bude prebiehať výmena vodomerov na odberných miestach uvedených v prílohe.

Nedostatok vody

Dátum: 10. 8. 2020

Nakoľko priebehu víkendu bol vyčerpaný značný objem vody vo vodojeme,

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Dátum: 24. 7. 2020

Vážení majitelia pozemkov,
Obec Jasenica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Dátum: 7. 7. 2020

Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu a stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku.

Oznam - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Dátum: 29. 6. 2020

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno oznamuje pacientom, ktorí ešte neuzatvorili zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2020

Dátum: 23. 6. 2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26. júna 2020 /t.j. piatok/ o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Zobrazeno 1-30 z 121