Aktuality

Aktuality

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.5.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. mája 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM - Prevzatie obvodu

Detská ambulancia v Papradne zostáva zachovaná celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácia k separovaniu odpadu

Vážení občania, nakoľko separovanie odpadu v našej obci sa zlepšuje a tým pádom rastie objem separovaného odpadu, stáva sa situácia, že nádoby na separovaný odpad sú preplnené. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Nástup žiakov do Základnej školy 1.6.2020

Základná škola Jasenica oznamuje, že vyučovanie bude obnovené od 1.6.2020. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Posledný príhovor starostu

Vážení občania,
prihováram sa Vám posledný krát ako starosta obce. Dynamický vývoj domácej scény, prekvapivé výsledky volieb, nová vládna koalícia, kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesli nové výzvy aj nové príležitosti, ktoré musíme riešiť. Po dlhom zvažovaní situácie som sa rozhodol prijať ponuku a ísť pracovať na Úrad vlády SR. Práca v štátnej službe sa vylučuje s funkciou starostu obce, preto sa musím tejto funkcie vzdať. celý text

ostatné | 17. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Materskej školy v Jasenici

V rámci edukácie Materskej školy Jasenica 214 rozvíjame u detí:

⇒ vzťah k prírode
⇒ vzťah k tradíciám a k vlastnému regiónu
⇒ poznanie a správne využitie digitálnych kompetencií

celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o zatvorení úradu

V súvislosti s rozhodnutím Vlády SR o obmedzení pohybu a zákaze vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 oznamujeme občanom, že obecný úrad bude pre verejnosť od stredy 8.apríla do utorka 14. apríla zatvorený.
Od utorka 14. apríla bude pre verejnosť otvorený v čase od 8:00 do 11:00. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Základnej školy Jasenica

Zápis žiakov bude prebiehať iba na základe doručenej Žiadosti o prijatie do 1.ročníka, prípadne Žiadosti o odklad povinnej šk. dochádzky.
Tieto dokumenty je možné stiahnuť z webovej stránky školy v položke Tlačivá.

celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Milí veriaci.

Vám, všetkým, ktorí chcete intenzívne prežívať tajomstvo Veľkej noci v modlitbách spojení s rádiom Lumen, rádiom Mária, alebo televíziou Lux, posielam tieto modlitby Veľkonočného Trojdnia. Prajem Vám, prežite sviatky v náručí živého Boha Otca, ktorí nech nás všetkých ochraňuje na príhovor svojho zmŕtvychvstalého syna Ježiša Krista od šíriacej sa zhubnej choroby a úzkosti z utrpenia a smrti.
Vaš farár celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Ing. Richard Pekar starosta obce
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmeny v uzatvorení prevádzok od 30. marca 2020

Rozhodnutie hlavného hygienika SR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Vývoz objemného odpadu

V utorok 31. marca budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu.
Kontajnery budú vyvezené v stredu 1. apríla, piatok 3. apríla a nasledujúci týždeň v utorok 7. apríla.
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus

Odpovede na najčastejšie otázky celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nevypaľujte trávy a porasty!

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov, ktorí sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID-19 momentálne nachádzajú vo zvýšenej miere doma, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň.
Plošné vypaľovanie tráv a porastov môže pre fyzickú osobu skončiť pokutou vo výške 331 eur a pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 569 eur podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Obmedzené úradné hodiny pre verejnosť

V súvislosti s preventívnymi opatreniami na zníženie rizika šírenia koronavírusu bude obecný úrad pre verejnosť otvorený v skrátených úradných hodinách:

Pondelok - štvrtok 8:00 - 11:00
Piatok nestránkový deň

Osobnú návštevu voľte iba v nevyhnutných prípadoch. Ak je to možné, využite telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Pri osobnej návšteve použite ochranné rúško.
celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Ako sa správať v súvislosti so šírením koronavírusu

Zásady, ktoré pomôžu znížiť riziko šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

o nariadení opatrení v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

ku karanténe ohľadom šírenia koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2020 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2019: 2,25 obyvateľov
Celkové ročné náklady obce na opatrovateľskú službu: 8936,68 Eur
Celkový príjem z úhrad od klientov: 1922,60 Eur
Celkové náklady obce po odpočítaní úhrad: 7014,08 Eur
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok: 2101
celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jasenica za kalendárny rok 2019 je: 22,74 %.
Zákonný poplatok (odvádzaný štátu) za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platný od 1.3.2020) je: 22,- EUR/tonu.
Poplatok za uloženie tony odpadu na skládku prevádzkovateľovi skládky: 53,40 Eur
Celkový poplatok za uloženie tony odpadu na skládku od 1. marca 2020 : 75,40 Eur

celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky parlamentných volieb 2020 Jasenica

Účasť vo voľbách Jasenica 77,74 %
Účasť vo voľbách Slovensko 65,8 % celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Obec Jasenica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica

celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
OBECNÁ ZABÍJAČKA 1

OBECNÁ ZABÍJAČKA

Obecný úrad v Jasenici
Vás pozýva na
obecnú zabíjačku
v sobotu dňa 8.2.2020 o 8,30 hod.
pred požiarnou zbrojnicou.
celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ.

V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia:

študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní,
osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,    
osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Oznamujeme Vám, že vývoz separovaného odpadu v januári 2020 bude nasledovne:
papier - pondelok 2. januára
plasty - streda 8. januára
sklo - pondelok 20. januára


celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas Vianoc a novoročných sviatkov pre verejnosť od 23.12. 2019 do 6.1.2020 zatvorený.
Prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Vážení spoluobčania
srdečne Vás pozývame na
ADVENTNÚ NEDEĽU
15.12.2019 o 15,00 hod
v kultúrnom dome v Jasenici
Pripravený je pre Vás vianočný punč a malé občerstvenie. Zakúpiť si môžete vianočné oblátky a rôzne vianočné výrobky.
Vianočnými koledami Vás poteší Fsk Dúbrava
a FsK BUKOVINY Brvnište
celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Stretnutie s Mikulášom 1

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad

Pozývame všetky deti
do 13 rokov na stretnutie

s MIKULÁŠOM

dňa 5.12.2019 vo štvrtok o 16,00 hod.
v kultúrnom dome v Jasenici.

celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK