Obsah

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2019

Plasty

Tetrapaky

Sklo

Papier

2.1.2019

streda

 

 

24.1.2019

štvrtok

6.2.2019

streda

6.2.2019

streda

11.2.2019

pondelok

21.2.2019

štvrtok

6.3.2019

streda

 

 

14.3.2019

štvrtok

3.4.2019

streda

3.4.2019

streda

15.4.2019

pondelok

11.4.2019

štvrtok

2.5.2019

štvrtok

 

 

23.5.2019

štvrtok

5.6.2019

streda

5.6.2019

streda

10.6.2019

pondelok

20.6.2019

štvrtok

3.7.2019

streda

 

8.7.2019

pondelok

1.7.2019

pondelok

7.8.2019

 streda

7.8.2019

streda

19.8.2019

pondelok

5.8.2019

pondelok

4.9.2019

streda

 

23.9.2019

pondelok

9.9.2019

pondelok

2.10.2019

streda

2.10.2019

streda

21.10.2019

pondelok

3.10.2019

štvrtok

6.11.2019

streda

 

18.11.2019

pondelok

4.11.2019

pondelok

4.12.2019

 streda

4.12.2019

streda

16.12.2019

pondelok

2.12.2019

pondelok

Komunálny odpad

 • vyváža sa každý druhý štvrtok

 Plasty

 • priehľadné vrecia na plasty sa dajú vyzdvihnúť na Obecnom úrade
 • vrecia treba priniesť 3 dni pred dátumom zberu k zelenému kontajneru na parkovisku pri kultúrnom dome alebo k bytovkám na začiatku obce

Sklo, tetrapaky + plechovky

 • 1100 litrový kontajner na zberných miestach: bytovky, potreviny COOP Jednota a potraviny Fresh, pri Králikovcoch, Milákovcoch, Zdenovi Jánošíkovi, Hajduovcoch, Antonovi Turičíkovi

Elektroodpad

 • treba priniesť pred starú požiarnu zbrojnicu (pri novej fare)

Použité batérie

 • je možné odovzdať na Obecnom úrade a v predajni Coop Jednota do príslušnej nádoby

Obuv, oblečenie, textil, hračky

 • treba vložiť čisté a zabalené do kontajnera pri starej požiarnej zbrojnici (pri novej fare)

Kov

 • sa zbiera pri škole

Jarné a jesenné upratovanie obce

 • koná sa vždy začiatkom jari a jesene vo vyhlásenom termíne (1 týždeň)
 • kontajnery sú umiestnené pred Kultúrnym domom a pred Požiarnou zbrojnicou
 • do kontajnerov nevhadzujte odpad, ktorý sa zbiera separovane (oblečenie, plasty, kov, drevo, guma, elektronika)