Obsah

Separovaný zber odpadu

 

Komunálny odpad

 • vyváža sa každú druhú stredu

 Plasty

 • vrecia na plasty sa dajú vyzdvihnúť na Obecnom úrade
 • vrecia treba priniesť 3 dni pred dátumom zberu pred požiarnu zbrojnicu alebo k bytovkám na začiatku obce

Sklo, tetrapaky + plechovky

 • 1100 litrový kontajner na zberných miestach: bytovky, potreviny COOP Jednota a potraviny Fresh, pri Králikovcoch, Milákovcoch, Zdenovi Jánošíkovi, Hajduovcoch, Antonovi Turičíkovi

Elektroodpad

 • treba priniesť pred starú požiarnu zbrojnicu (pri novej fare)

Použité batérie

 • je možné odovzdať na Obecnom úrade a v predajni Coop Jednota do príslušnej nádoby

Obuv, oblečenie, textil, hračky

 • treba vložiť čisté a zabalené do kontajnera pri starej požiarnej zbrojnici (pri novej fare)

Kov

 • sa zbiera pri škole

Jarné a jesenné upratovanie obce

 • koná sa vždy začiatkom jari a jesene vo vyhlásenom termíne (1 týždeň)
 • kontajnery sú umiestnené pred Kultúrnym domom a pred Požiarnou zbrojnicou
 • do kontajnerov nevhadzujte odpad, ktorý sa zbiera separovane (oblečenie, plasty, kov, drevo, guma, elektronika)

harmonogram