Obsah

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2021

Plasty

Tetrapaky

Sklo

Papier

7.1.

štvrtok

7.1.

štvrtok

18.1.

pondelok

11.1.

pondelok

3.2.

streda

3.2.

streda

15.2.

pondelok

1.2.

pondelok

3.3.

streda

3.3.

streda

15.3.

pondelok

1.3.

pondelok

7.4.

streda

7.4.

streda

19.4.

pondelok

12.4.

pondelok

5.5.

streda

5.5.

streda

17.5.

pondelok

3.5.

pondelok

2.6.

streda

2.6.

streda

14.6.

pondelok

7.6.

pondelok

7.7.

streda

7.7.

streda

19.7.

pondelok

1.7.

štvrtok

4.8.

 streda

4.8.

streda

16.8.

pondelok

2.8.

pondelok

8.9.

streda

8.9.

streda

20.9.

pondelok

6.9.

pondelok

6.10.

streda

6.10.

streda

18.10.

pondelok

4.10.

pondelok

3.11.

streda

3.11.

streda

15.11.

pondelok

8.11.

pondelok

1.12.

 streda

1.12.

streda

17.12.

piatok

6.12.

pondelok

Komunálny odpad

 • vyváža sa každý druhý štvrtok

 Plasty

 • priehľadné vrecia na plasty sa dajú vyzdvihnúť na Obecnom úrade
 • vrecia treba priniesť 3 dni pred dátumom zberu k zelenému kontajneru na parkovisku pri kultúrnom dome alebo k bytovkám na začiatku obce

Sklo, tetrapaky + plechovky

 • 1100 litrový kontajner na zberných miestach: bytovky, potreviny COOP Jednota a potraviny Fresh, pri Králikovcoch, Milákovcoch, Zdenovi Jánošíkovi, Hajduovcoch, Antonovi Turičíkovi

Elektroodpad

 • treba priniesť pred starú požiarnu zbrojnicu (pri novej fare)

Použité batérie

 • je možné odovzdať na Obecnom úrade a v predajni Coop Jednota do príslušnej nádoby

Obuv, oblečenie, textil, hračky

 • treba vložiť čisté a zabalené do kontajnera pri starej požiarnej zbrojnici (pri novej fare)

Kov

 • sa zbiera pri škole

Jarné a jesenné upratovanie obce

 • koná sa vždy začiatkom jari a jesene vo vyhlásenom termíne (1 týždeň)
 • kontajnery sú umiestnené pred Kultúrnym domom a pred Požiarnou zbrojnicou
 • do kontajnerov nevhadzujte odpad, ktorý sa zbiera separovane (oblečenie, plasty, kov, drevo, guma, elektronika)