Obsah

Lekárska služba

 

MUDr. Mária Lokšenincová

Všeobecný lekár pre deti a dorast
Adresa: Papradno 12, 018 13  Papradno
Telefón: 042/4393 240
Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 – 12:00
Utorok 7:30 – 12:00 | 12:00 – 14:00 poradňa
Streda 7:30 – 12:00 | 12:00 – 14:00 poradňa
Štvrtok 7:30 – 12:00
Piatok 7:30 – 12:00

MUDr. Ján Gabriš

Praktický lekár pre dospelých
Adresa: Papradno 12, 018 13  Papradno
Telefón: 042/4393 241
Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 11:00
Utorok 7:00 – 11:00
Streda 7:00 – 11:00
Štvrtok 7:00 – 11:00
Piatok 7:00 – 11:00

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Adresa: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/4304 111, 042/4304 112

Fax: 042/4326247

E-mail: sekretariat@nemocnicapb.sk

Internetová adresa: www.nemocnicapb.sk

Kontakt na oddelenia: www.nemocnicapb.sk/kontakt/telefony-a-emaily.html?page_id=1355