Obsah

Lekárska služba

 


MUDr. Andrii Karpevych

Odborný zástupca: MUDr. Jozef Krišťák

Praktický lekár pre dospelých
Adresa: Papradno 12, 018 13  Papradno
Telefón: 0908 699 659   Email: ambulancia.papradno@gmail.com
 

Ordinačné hodiny

Pondelok

07:00 – 12:00 PREDPIS RP, VL ADMINISTRATÍVA

12:00 – 15:00 ORDINÁCIA

Utorok

07:00 – 08:00 ODBERY

08:00 – 15:00 PREDPIS RP, VL, ADMINISTRATÍVA

Streda

07:00 – 14:00 ORDINÁCIA

14:00 – 15:00 ADMINISTRATÍVA

Štvrtok

07:00 – 08:00 ODBERY

07:00 – 12:00 CSS, POSUDKY, RP, VL, PREV. PREHLIADKY

Piatok

07:00 – 12:00 PREDPIS RP, VL, ADMINISTRATÍVA

12:00 – 15:00 ORDINÁCIA

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Adresa: Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/4304 111, 042/4304 112

Fax: 042/4326247

E-mail: sekretariat@nemocnicapb.sk

Internetová adresa: www.nemocnicapb.sk

Kontakt na oddelenia: www.nemocnicapb.sk/kontakt/telefony-a-emaily.html?page_id=1355