Obsah

Obecný úrad Jasenica

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Pekar Richard, Ing.starosta obce
Jankoviech Milan, Ing.zástupca starostu

Podriadené organizačnej zložke