Obsah

Komisia finančná, výstavby, územného plánovania a správy obecného majetku

Organizačné zaradenie

Obecný úrad Jasenica > Komisie