* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10/2018TA monolit, s. r. o., Tallerova 4, 811 02 BratislavaZmluva o dielo č. 01/2018Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice41 353,01 €20.6.2018nestanovený
9/2018RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 BratislavaKúpna zmluvaPredaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci prjektu Školský program0,00 €29.5.2018nestanovený
8/2018RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 BratislavaKúpna zmluvaTovar na základe objednávky0,00 €29.5.2018nestanovený
7/2018Martin ŠibíkZmluva o poskytnutí sponzorského príspevkuSponzorský príspevok 200,00 €1.6.2018nestanovený
KZ1/2018Vladimír DrblíkKúpna zmluvaPredaj pozemku: k. ú. Jasenica, parcelné číslo: KN-C 2328/2, výmera: 40 m2, druh pozemku: záhrada 386,80 €25.1.2018nestanovený
5/2018TENDERnet, s. r. o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 ŽilinaLicenčná zmluvaLicencia na použitie diela na www.tendernet.sk 250,00 €25.4.2018nestanovený
4/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 548 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPODotácia v sume 3000 EUR3 000,00 €24.4.2018nestanovený
3/2018Pavol PavlíkKúpna zmluvaPredaj pozemku: k. ú. Jasenica, parcelné číslo: KN-C 3557/2, výmera: 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 273,00 €20.4.2018nestanovený
2/2018Ladislav VaňkoKúpna zmluvaČasť parcely KN-E 23/2 189,60 €27.3.2018nestanovený
1/2018Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke zemného plynuDodávka zemného plynu0,00 € (jednotková)17.1.2018nestanovený