Obsah

Zápis do Základnej školy Jasenica

Typ: ostatné
Zápis žiakov bude prebiehať iba na základe doručenej Žiadosti o prijatie do 1.ročníka, prípadne Žiadosti o odklad povinnej šk. dochádzky.
Tieto dokumenty je možné stiahnuť z webovej stránky školy v položke Tlačivá.


https://zsjasenica.edupage.org/text2/

Vypísanú žiadosť a podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami prosíme doručiť do 20.4.2020 na adresu ZŠ Jasenica, prípadne vhodiť zalepenú v obálke do poštovej schránky na bráne školy.

Niektorí už svoju žiadosť doručili priamo riaditeľke ZŠ, takže nie je potrebné posielať žiadosť duplicitne.

Na základe doručených žiadostí Vám budú poštou doručené ešte dva dokumenty, ktoré bude potrebné vypísať a doručiť do ZŠ Jasenica do 30.4.2020 (poštou, vhodením v zalepenej obálke do poštovej schránky ).

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na  budúcich  prváčikov !!!

Kontakt: 042/4385 124, 0903788520 skola@zsjasenica.edu.sk

 


Vytvorené: 5. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 4. 2020 11:09
Autor: Správca Webu