Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
20. júna 2019 o 19.30 v zasadačke obecného úradu

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2019 o 19.30 v zasadačke obecného úradu.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Dodatok č. 1 k VZN č.7 / 2015 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenica
  5. Asfaltovanie cesty -Horeriečje a Hájek
  6. Žiadosť Mgr. Pavla Hladkého o prenájom časti pozemku KN C 3808 v k.ú. Jasenica vo vlastníctve obce vo výmere 1000 m2 za účelom umiestnenia zásobníka pitnej vody.
  7. Žiadosť obyvateľov časti Lúky o asfaltovanie cesty a rekonštrukciu detského ihriska
  8. Rôzne
  9. Diskusia
Ing. Richard Pekar
starosta obce
 

Príloha

Vytvorené: 17. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2019 13:23
Autor: Správca Webu