Obsah

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Typ: ostatné
Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ.

V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia:

študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní,
osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,    
osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie.

Vytvorené: 17. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2020 10:50
Autor: Správca Webu