Obsah

Posledný príhovor starostu

Typ: ostatné
Vážení občania,
prihováram sa Vám posledný krát ako starosta obce. Dynamický vývoj domácej scény, prekvapivé výsledky volieb, nová vládna koalícia, kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesli nové výzvy aj nové príležitosti, ktoré musíme riešiť. Po dlhom zvažovaní situácie som sa rozhodol prijať ponuku a ísť pracovať na Úrad vlády SR. Práca v štátnej službe sa vylučuje s funkciou starostu obce, preto sa musím tejto funkcie vzdať.

Za takmer šesť rokov som dôverne spoznal problémy, silné a slabé stránky našej obce.  O  tom, ako bude naša obec vyzerať do budúcna, rozhodujeme v rozhodujúcej miere my sami. Zásadnými rozhodnutiami, ktoré ovplyvnili tvár obce na dlhé roky dopredu, boli pozemkové úpravy a schválenie územného plánu obce. Veľkým prínosom bolo vysporiadanie pozemkového spoluvlastníctva, prevedenie celého extravilánu obce na pozemky v Céčkovom stave a zapísanie konkrétnych vlastníkov k pozemkom. Čo sa však nepodarilo, bola príprava územia obce na jej ďalší rozvoj. Pozemkové úpravy neboli urobené v súlade s územným plánom obce. Dnes máme schválený územný plán, ktorý nezodpovedá výsledku pozemkových úprav. Do  pozemkov vytvorených na cesty nie je možné vyprojektovať a postaviť cesty zodpovedajúce požiadavkám stavebného a cestného zákona. Následne, tam, kde nie je možné povoliť stavbu ciest, nie je možné povoliť ani výstavbu rodinných domov na priľahlých pozemkoch. Riešenie situácie bude záležať iba na dohode vlastníkov jednotlivých pozemkov a realita ukazuje, že toto nebude ľahká cesta a v niektorých lokalitách dôjde k úplnému zablokovaniu výstavby.
Jedným zo základných kameňov obce je materská a základná škola. Bez nich by sa Jasenica stala iba akousi nocľahárňou, sídliskom pre Považskú Bystricu. Som veľmi rád, že dnes máme takú materskú školu a škôlku, na ktorú môžeme byť všetci pyšní. Pestrý vzdelávací program, rodinná atmosféra a pozornosť, ktorú venujeme každému dieťaťu robí z našej školy priestor, na ktorí zostávajú našim deťom tie najlepšie spomienky. Výsledky testovania piatakov dokazujú, že sa smelo môžeme porovnávať s veľkými školami v okresnom meste. Ochrana kvality našej základnej a materskej školy je pre našu obec úlohou číslo jeden.
Som rád, že sa nám podarilo odkryť výnimočnú minulosť našej obce v knihe Jasenica v premenách času. Málokto z obyvateľov si uvedomuje, že žije v obci, ktorej minulosti sa vyrovná iba málo obcí v širokom okolí. Štyristo ročná tradícia školy, sedemsto ročná tradícia farnosti, sedemtisíc ročná história osídlenia, musia naplniť hrdosťou každého, kto si váži prácu a dielo našich predkov.
Zároveň je prísľubom budúcnosti aj fakt, že v našej obci stále pribúdajú mladí ľudia. Ku koncu roka 2019 sme mali 1149 obyvateľov s trvalým pobytom, čo je najviac v histórii obce.  Pre budúcnosť obce je potešujúci fakt, že máme najnižší index starnutia na celej Papradňanskej doline. Na druhej strane naša obec nemá na svojom území žiadne podnikateľské prevádzky a výroby, z ktorých by obci plynul do rozpočtu príjem, z ktorého by mohla riešiť investície – budovanie sietí, ciest, osvetlenia. Jediné možnosti, ako budovať siete, je využívať príležitosti, ktoré ponúkajú európske fondy. Tie však nie sú použiteľné na všetko – je z nich možné budovať vodovody a kanalizácie k existujúcim domom, ale napríklad nie  cesty alebo siete do nových území, kde sa výstavba iba plánuje.
Napriek tomu nás čakajú v najbližšom období významné investičné aktivity.
Prvá – výstavba rozšírenia vodovodu v časti Malá Jasenica v hodnote  542 000 eur . Projekt sme pripravovali od roku 2016 a štyri roky trvalo, kým sme sa dopracovali k podpisu zmluvy s dodávateľom a odovzdaniu staveniska.
Ďalším dlhodobo pripravovaným projektom je nahradenie zábradlia pri hlavnej ceste zvodidlami. Vďaka podpore zo strany predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja správa ciest vypracovala projektovú dokumentáciu a plánuje v najbližšom období realizáciu. Verím, že kríza plánovanú opravu neoddiali.
Popri tom Slovak Telekom v tomto a nasledujúcom roku plánuje v našej obci vybudovanie optickej siete.
Do marca roku 2021 beží aj projekt podpory opatrovateľskej služby na ktorý sme získali rovnako peniaze z európskych fondov vo výške 464 000 Eur na preplácanie časti miezd opatrovateliek, ktoré zamestnáva obec Jasenica pod spoločným úradom a poskytuje opatrovateľskú službu pre 23 obcí okresu Považská Bystrica.
Chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce, poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, dobrovoľníkom, všetkým, ktorí prispievajú  k formovaniu príjemnej atmosféry, ktorú naša obec má. Som presvedčený, že zastupujúca starostka Martina Zelenáková  dokáže rozbehnuté projekty dotiahnuť do úspešného konca.  Prajem všetkým zvládnutie tohto náročného obdobia a veľa pekných a spokojných dní v našej Jasenici.

Richard Pekar

 


Vytvorené: 17. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2020 21:00
Autor: Správca Webu