Obsah

Informácia k separovaniu odpadu

Typ: ostatné
Vážení občania, nakoľko separovanie odpadu v našej obci sa zlepšuje a tým pádom rastie objem separovaného odpadu, stáva sa situácia, že nádoby na separovaný odpad sú preplnené.

O vzniknutej situácii sa vie a obecný úrad urobí v čo najkratšom čase všetko pre to, aby sa celkový objem nádob na separovaný odpad zvýšil.

Do tej doby Vás žiadame o dodržiavanie základných pravidiel o skládkovaní odpadu. Odpad patrí len do na to určených nádob. Dôrazne Vás preto žiadame, aby ste odpad neukladali okolo nádob. Nie je to ani estetické, ani hygienické.

Harmonogram vývozu separovaného zberu je uvedený na stránke obce. Každá nádoba je určená na konkrétny druh odpadu! Prosíme Vás dbajte o to, aby sa v nádobách nachádzal len odpad, na ktorý je nádoba určená. Komunálny odpad patrí do smetných košov, ktoré má každý dom vlastné. 

Zo zvýšenia objemu separácie má ekonomické výhody každý občan, nakoľko harmonogram vývozu triedeného odpadu je vopred daný a obci je daný odvoz poskytovaný bezplatne.

Ďalej Vás chceme upozorniť na to, že zber plastov je zabezpečovaný hlavne formou vrecového zberu. Vrecia sa na určené miesta môžu ukladať najskôr tri dni pred plánovaným termínom odvozu. Ten je uvedený na stránke obce.

Pokiaľ sa budú tieto pravidlá porušovať, bude tým trpieť celá obec a každý občan. Žiť v obci, kde sa odpadky váľajú 20 metrov okolo zberných nádob nie je znakom kultúrnej spoločnosti.


Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2020 15:24
Autor: Správca Webu