Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

#

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Vážení spoluobčania
srdečne Vás pozývame na
ADVENTNÚ NEDEĽU
15.12.2019 o 15,00 hod
v kultúrnom dome v Jasenici
Pripravený je pre Vás vianočný punč a malé občerstvenie. Zakúpiť si môžete vianočné oblátky a rôzne vianočné výrobky.
Vianočnými koledami Vás poteší Fsk Dúbrava
a FsK BUKOVINY Brvnište
celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Stretnutie s Mikulášom 1

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad

Pozývame všetky deti
do 13 rokov na stretnutie

s MIKULÁŠOM

dňa 5.12.2019 vo štvrtok o 16,00 hod.
v kultúrnom dome v Jasenici.

celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
že v dňoch 4.12., 5.12., 6.12. a 10.12., 11.12., 12.12.
v čase od 7:30 do 18:30
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre domy č. 199, 201,203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 307, 310, 331, 410.

12.12. bude prerušená distribúcia elektriny aj pre domy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 115, 308, 309, 311, 312, 313, 319, 324, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 351, 374, 375, 380.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

OZNAM O ODPOČTE VODOMEROV

Oznamujeme domácnostiam pripojeným na obecný vodovod, že odpočet vodomerov sa uskutoční
od 3.decembra 2019 do 6. decembra 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste v uvedenom čase sprístupnili svoje vodomerné šachty.

Ing. Richard Pekar
starosta obce


celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Jasenica

Obec Jasenica v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na spoločnom stavebnom úrade Jasenica.
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Súhlas s vybudovaním optickej internetovej prípojky

Slovak Telekom ide vybudovať v našej obci optickú sieť. Do poštových schránok rozdistribuoval občanom Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Podpísaný súhlas s pripojením a vyznačeným spôsobom ukončenia na vašej nehnuteľnosti prineste do stredy 6. novembra 2019 na obecný úrad. celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Jasenická noc svetlonosov 2019

Pozývame vás na Jasenickú noc svetlonosov 2019,
ktorá sa uskutoční v piatok 18. októbra 2019
o 18.00 v kultúrnom dome.

celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 o 18.15 v zasadačke obecného úradu.

celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme vám, že obecný úrad bude v dňoch 28.8. - 30.8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Zbierka na automatický defibrilátor

Dobrovoľná zbierka na automatický defibrilátor schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Jasenici č.14/2018 zo dňa 28.6.2018.

Spôsob konania zbierky:
1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jasenica SK1775000000004008970552 VS: 2018 Poznámka: Prístroj
2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Jasenici počas úradných hodín
celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

20. júna 2019 o 19.30 v zasadačke obecného úradu celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na oslavu Dňa detí

Milé deti, milí rodičia!!!
Zvolávame všetky deti z Jasenice na futbalové ihrisko v sobotu 1. júna 2019 o 15:00.
Zažijete skvelé súťaže, sladké odmeny, maľovanie na tvár.
Za vašu snahu vás Tom&Jerry odmenia ozajstnou medailou.

Za podporu ďakujeme sponzorom a partnerom: Obci Jasenica, Cykloservisu BIKEDU, JASESu, Kaderníctvu Iveta, VINKSTAVu. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Milé mamy, staré mamy, prababičky,
obecný úrad Jasenica Vás srdečne pozýva spoločne osláviť Deň matiek
v piatok 10. mája 2019 o 19.00 v Kultúrnom dome v Jasenici
Pripravené sú pre Vás:
vystúpenie skupiny DUET z Veľkého Rovného,folklórnej skupiny Dúbrava z Jasenice, občerstvenie a malý darček

Tešíme sa na Vás
Starosta obce a pracovníci obecného úradu
celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Svätá omša na Hviezde

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udiča, Poľovnícka spoločnosť Skalka Prosné, Obec Udiča, Obec Stupné a Spektrum sz,o.z.

všetkých srdečne pozývajú
na 6. ročník
výstupu na Hviezdu so svätou omšou pod krížom. (celebruje Mgr. Radoslav Gazdík farár)

v stredu 8. mája 2019
na pravé poludnie 12.00 h

celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Valné zhromaždenie Jasenická Ostravica

Lesné pozemkové spoločenstvo Jasenická Ostravica oznamuje svojim členom, že v nedeľu 19. mája 2019 sa o 18:00 v kultúrnom dome v Jasenici uskutoční valné zhromaždenie.
Podielnikov srdečne pozývame, účasť je potrebná. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Obecný úrad

bude vo štvrtok 18.4.2019 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Ing. Richard Pekar
starosta obce celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Zápis do Materskej školy v Jasenici

v termíne od 1. do 10. mája 2019 celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 933
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 437
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 430

Mgr. Zuzana Čaputová 180 hlasov
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 250 hlasov celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 25.mája 2019

Zverejnenie adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do Európskeho parlamentu 25.mája 2019 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Záverečný účet obce za rok 2018

Návrh Záverečného účtu obce Jasenica za rok 2018 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Zápis do 1. ročníka ZŠ Jasenica

Milí rodičia a predškoláci !
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JASENICA

Vás pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční:
5. apríla 2019 o 15.00 hod. v I. triede ZŠ Jasenica
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2019

V 1.kole prezidentských volieb v obci Jasenica hlasovalo 577 voličov z 927 oprávnených voličov, čo predstavuje 62,24 % volebnú účasť.
Platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo 571.
Zápisnica o výsledku hlasovania v prílohe.
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obyvatelia Jasenice za rok 2018 vyprodukovali 275,195 ton odpadu.
Na recykláciu z toho vytriedili 62,735 ton.
Každý občan priemerne vyprodukoval 248 kg odpadu a vyseparoval 56,5 kg odpadu.
Štvorčlenná domácnosť v Jasenici priemerne vyprodukovala takmer 1 tonu odpadu.
Úroveň separovania odpadu dosiahla 22,8%.
celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Schválený rozpočet obce na roky 2019 - 2021

trojročný rozpočet celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Shválený rozpočet obce na rok 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019
celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva
14. februára 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu
celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Obecný úrad v Jasenici Vás pozýva na Fašiangovú zábavu
spojenú s pochovávaním basy v piatok 8.2.2019
o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Jasenici

Program:
FS POVAŽAN
Seniorpovažan
ĽH Považan
Do tanca hrá: DJ Roman Vicena
Vstupné 1€
celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Návrh programového rozpočtu obce

na roky 2019 - 2021 celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Návrh rozpočtu obce

na rok 2019 celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
posledná