Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Zvýšte opatrnosť

Vážení občania. Nakoľko sa v posledných dňoch v okrese Považská Bystrica celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Smútočné oznámenie

Pán života a smrti si povolal milovaného manžela, otca, dedka a pána kostolníka JAKUBA JANÁČKA. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Pomoc po testovaní

Drahí Jaseničania, celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V JASENICI


ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Platné opatrenia ľudskou rečou

Rezort zdravotníctva zverejnil zoznam opatrení ľudskou rečou. Platných výnimiek je dosť veľa, ale aj tak nepokrývajú úplne každú životnú situáciu. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Myslíš na blížiacu sa vykurovaciu sezónu? celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznamy farského úradu

Farský úrad v Jasenici oznamuje, že celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.10.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Povinnosti chovateľov ošípaných v dôsledku šírenia afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení -viď prílohy 1., 2., 3. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje tieto opatrenia: celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Vývoz objemného odpadu

V pondelok 19. októbra budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

OBECNÝ ÚRAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

Vážení občania,
vo štvrtok 8.10.2020 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky doplňujúcich volieb do samosprávy - voľba starostu obce 3.10.2020

V obci Jasenica hlasovalo 480 voličov z 963 oprávnených voličov, čo predstavuje 49,84 % volebnú účasť. celý text

ostatné | 4. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM - Zubná ambulancia v Papradne

MDDr. Zuzana Kohutová oznamuje,
že zubná ambulancia na zdravotnom stredisku v Papradne od 28.09.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM - Všeobecný lekár v Papradne

Ambulancia všeobecného lekára v Papradne oznamuje občanom: celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Nová služba "SMS rozhlas" v našej obci

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.9.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. septembra 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Všeobecná ambulancia pre dospelých v Papradne

Otváracie hodiny celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Podujatie ZRUŠENÉ

JASENICKÉ NÔTENIE
festival hudby, tanca a spevu celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Organizačné pokyny ZŠ a MŠ k začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, blíži sa začiatok školského roka. celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výkup papiera

V stredu 19.8.2020 o 15.00 hodine celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam pre pacientov MUDr. Jána Gabriša

MUDr. Ján Gabriš oznamuje pacientom, že od 01. 09. 2020 odchádza do starobného dôchodku. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia vodovod

Vážení občania. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výmena vodomerov

V dňoch 11.8. 2020 - 14.8.2020 bude prebiehať výmena vodomerov na odberných miestach uvedených v prílohe. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Nedostatok vody

Nakoľko priebehu víkendu bol vyčerpaný značný objem vody vo vodojeme, celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Vážení majitelia pozemkov,
Obec Jasenica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 6
posledná