Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

OZNAM - Všeobecný lekár v Papradne

Ambulancia všeobecného lekára v Papradne oznamuje občanom: celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Nová služba "SMS rozhlas" v našej obci

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.9.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. septembra 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Všeobecná ambulancia pre dospelých v Papradne

Otváracie hodiny celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Podujatie ZRUŠENÉ

JASENICKÉ NÔTENIE
festival hudby, tanca a spevu celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Organizačné pokyny ZŠ a MŠ k začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, blíži sa začiatok školského roka. celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výkup papiera

V stredu 19.8.2020 o 15.00 hodine celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam pre pacientov MUDr. Jána Gabriša

MUDr. Ján Gabriš oznamuje pacientom, že od 01. 09. 2020 odchádza do starobného dôchodku. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia vodovod

Vážení občania. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výmena vodomerov

V dňoch 11.8. 2020 - 14.8.2020 bude prebiehať výmena vodomerov na odberných miestach uvedených v prílohe. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Nedostatok vody

Nakoľko priebehu víkendu bol vyčerpaný značný objem vody vo vodojeme, celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Vážení majitelia pozemkov,
Obec Jasenica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu a stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno oznamuje pacientom, ktorí ešte neuzatvorili zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26. júna 2020 /t.j. piatok/ o 19.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978

V obci Jasenica sa 15.júna 2020 začalo s realizáciou stavby "Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978", ktorá je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Rozšírenie vodovodu - Informácie o obmedzeniach

Dňa 15.6.2020 sa začali realizačné práce na "Rozšírení verejného vodovodu v obci Jasenica". celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

OD 15.6.2020 funguje detská ambulancia v Papradne

OD 15.6.2020 funguje detská ambulancia v Papradne
celý text

ostatné, náš tip | 15. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Obvod Detskej doktorky MUDr. Lokšenincovej

Obvod Detskej doktorky MUDr. Lokšenincovej v Papradne preberá NsP Považská Bystrica.
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.5.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. mája 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM - Prevzatie obvodu

Detská ambulancia v Papradne zostáva zachovaná celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácia k separovaniu odpadu

Vážení občania, nakoľko separovanie odpadu v našej obci sa zlepšuje a tým pádom rastie objem separovaného odpadu, stáva sa situácia, že nádoby na separovaný odpad sú preplnené. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Nástup žiakov do Základnej školy 1.6.2020

Základná škola Jasenica oznamuje, že vyučovanie bude obnovené od 1.6.2020. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Posledný príhovor starostu

Vážení občania,
prihováram sa Vám posledný krát ako starosta obce. Dynamický vývoj domácej scény, prekvapivé výsledky volieb, nová vládna koalícia, kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesli nové výzvy aj nové príležitosti, ktoré musíme riešiť. Po dlhom zvažovaní situácie som sa rozhodol prijať ponuku a ísť pracovať na Úrad vlády SR. Práca v štátnej službe sa vylučuje s funkciou starostu obce, preto sa musím tejto funkcie vzdať. celý text

ostatné | 17. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Materskej školy v Jasenici

V rámci edukácie Materskej školy Jasenica 214 rozvíjame u detí:

⇒ vzťah k prírode
⇒ vzťah k tradíciám a k vlastnému regiónu
⇒ poznanie a správne využitie digitálnych kompetencií

celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o zatvorení úradu

V súvislosti s rozhodnutím Vlády SR o obmedzení pohybu a zákaze vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 oznamujeme občanom, že obecný úrad bude pre verejnosť od stredy 8.apríla do utorka 14. apríla zatvorený.
Od utorka 14. apríla bude pre verejnosť otvorený v čase od 8:00 do 11:00. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis do Základnej školy Jasenica

Zápis žiakov bude prebiehať iba na základe doručenej Žiadosti o prijatie do 1.ročníka, prípadne Žiadosti o odklad povinnej šk. dochádzky.
Tieto dokumenty je možné stiahnuť z webovej stránky školy v položke Tlačivá.

celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 5
posledná