Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jasenica za kalendárny rok 2019 je: 22,74 %.
Zákonný poplatok (odvádzaný štátu) za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platný od 1.3.2020) je: 22,- EUR/tonu.
Poplatok za uloženie tony odpadu na skládku prevádzkovateľovi skládky: 53,40 Eur
Celkový poplatok za uloženie tony odpadu na skládku od 1. marca 2020 : 75,40 Eur

celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výsledky parlamentných volieb 2020 Jasenica

Účasť vo voľbách Jasenica 77,74 %
Účasť vo voľbách Slovensko 65,8 % celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jasenica

Obec Jasenica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Jasenica 214, 018 17 Jasenica

celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
OBECNÁ ZABÍJAČKA 1

OBECNÁ ZABÍJAČKA

Obecný úrad v Jasenici
Vás pozýva na
obecnú zabíjačku
v sobotu dňa 8.2.2020 o 8,30 hod.
pred požiarnou zbrojnicou.
celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Potvrdenia na úľavu na poplatky za komunálny odpad je potrebné doručiť do konca januára

Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatok na komunálny odpad, že príslušné potvrdenie musia doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020. Na potvrdenia doručené po tomto termíne nebude braný zreteľ.

V zmysle platného VZN sú akceptované nasledovné potvrdenia:

študent bývajúci na internáte - potrebné doložiť potvrdenie o ubytovaní,
osoba, ktorá dlhodobo žije a pracuje v zahraničí - potrebné doložiť pracovnú zmluvu,    
osoba, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce - potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Oznamujeme Vám, že vývoz separovaného odpadu v januári 2020 bude nasledovne:
papier - pondelok 2. januára
plasty - streda 8. januára
sklo - pondelok 20. januára


celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas Vianoc a novoročných sviatkov pre verejnosť od 23.12. 2019 do 6.1.2020 zatvorený.
Prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Vážení spoluobčania
srdečne Vás pozývame na
ADVENTNÚ NEDEĽU
15.12.2019 o 15,00 hod
v kultúrnom dome v Jasenici
Pripravený je pre Vás vianočný punč a malé občerstvenie. Zakúpiť si môžete vianočné oblátky a rôzne vianočné výrobky.
Vianočnými koledami Vás poteší Fsk Dúbrava
a FsK BUKOVINY Brvnište
celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Stretnutie s Mikulášom 1

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad

Pozývame všetky deti
do 13 rokov na stretnutie

s MIKULÁŠOM

dňa 5.12.2019 vo štvrtok o 16,00 hod.
v kultúrnom dome v Jasenici.

celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
že v dňoch 4.12., 5.12., 6.12. a 10.12., 11.12., 12.12.
v čase od 7:30 do 18:30
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre domy č. 199, 201,203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 307, 310, 331, 410.

12.12. bude prerušená distribúcia elektriny aj pre domy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 115, 308, 309, 311, 312, 313, 319, 324, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 351, 374, 375, 380.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

OZNAM O ODPOČTE VODOMEROV

Oznamujeme domácnostiam pripojeným na obecný vodovod, že odpočet vodomerov sa uskutoční
od 3.decembra 2019 do 6. decembra 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste v uvedenom čase sprístupnili svoje vodomerné šachty.

Ing. Richard Pekar
starosta obce


celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Jasenica

Obec Jasenica v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na spoločnom stavebnom úrade Jasenica.
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Súhlas s vybudovaním optickej internetovej prípojky

Slovak Telekom ide vybudovať v našej obci optickú sieť. Do poštových schránok rozdistribuoval občanom Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Podpísaný súhlas s pripojením a vyznačeným spôsobom ukončenia na vašej nehnuteľnosti prineste do stredy 6. novembra 2019 na obecný úrad. celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Jasenická noc svetlonosov 2019

Pozývame vás na Jasenickú noc svetlonosov 2019,
ktorá sa uskutoční v piatok 18. októbra 2019
o 18.00 v kultúrnom dome.

celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 o 18.15 v zasadačke obecného úradu.

celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme vám, že obecný úrad bude v dňoch 28.8. - 30.8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Zbierka na automatický defibrilátor

Dobrovoľná zbierka na automatický defibrilátor schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Jasenici č.14/2018 zo dňa 28.6.2018.

Spôsob konania zbierky:
1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jasenica SK1775000000004008970552 VS: 2018 Poznámka: Prístroj
2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Jasenici počas úradných hodín
celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

20. júna 2019 o 19.30 v zasadačke obecného úradu celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na oslavu Dňa detí

Milé deti, milí rodičia!!!
Zvolávame všetky deti z Jasenice na futbalové ihrisko v sobotu 1. júna 2019 o 15:00.
Zažijete skvelé súťaže, sladké odmeny, maľovanie na tvár.
Za vašu snahu vás Tom&Jerry odmenia ozajstnou medailou.

Za podporu ďakujeme sponzorom a partnerom: Obci Jasenica, Cykloservisu BIKEDU, JASESu, Kaderníctvu Iveta, VINKSTAVu. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Milé mamy, staré mamy, prababičky,
obecný úrad Jasenica Vás srdečne pozýva spoločne osláviť Deň matiek
v piatok 10. mája 2019 o 19.00 v Kultúrnom dome v Jasenici
Pripravené sú pre Vás:
vystúpenie skupiny DUET z Veľkého Rovného,folklórnej skupiny Dúbrava z Jasenice, občerstvenie a malý darček

Tešíme sa na Vás
Starosta obce a pracovníci obecného úradu
celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Svätá omša na Hviezde

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udiča, Poľovnícka spoločnosť Skalka Prosné, Obec Udiča, Obec Stupné a Spektrum sz,o.z.

všetkých srdečne pozývajú
na 6. ročník
výstupu na Hviezdu so svätou omšou pod krížom. (celebruje Mgr. Radoslav Gazdík farár)

v stredu 8. mája 2019
na pravé poludnie 12.00 h

celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Valné zhromaždenie Jasenická Ostravica

Lesné pozemkové spoločenstvo Jasenická Ostravica oznamuje svojim členom, že v nedeľu 19. mája 2019 sa o 18:00 v kultúrnom dome v Jasenici uskutoční valné zhromaždenie.
Podielnikov srdečne pozývame, účasť je potrebná. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Obecný úrad

bude vo štvrtok 18.4.2019 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Ing. Richard Pekar
starosta obce celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Zápis do Materskej školy v Jasenici

v termíne od 1. do 10. mája 2019 celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 933
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 437
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 430

Mgr. Zuzana Čaputová 180 hlasov
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 250 hlasov celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Voľby do Európskeho parlamentu 25.mája 2019

Zverejnenie adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do Európskeho parlamentu 25.mája 2019 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Záverečný účet obce za rok 2018

Návrh Záverečného účtu obce Jasenica za rok 2018 celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Zápis do 1. ročníka ZŠ Jasenica

Milí rodičia a predškoláci !
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JASENICA

Vás pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční:
5. apríla 2019 o 15.00 hod. v I. triede ZŠ Jasenica
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
posledná