Obsah

Správy

12.08.2020

Aktualizácia vodovod

Vážení občania.

Detail

10.08.2020

Výmena vodomerov

V dňoch 11.8. 2020 - 14.8.2020 bude prebiehať výmena vodomerov na odberných miestach uvedených v prílohe.

Detail

10.08.2020

Nedostatok vody

Nakoľko priebehu víkendu bol vyčerpaný značný objem vody vo vodojeme,

Detail

24.07.2020

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Vážení majitelia pozemkov, Obec Jasenica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.

Detail

07.07.2020

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu a stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku.

Detail

Úradná tabuľa

11.08.2020 - 27.08.2020

Verejná vyhláška

07.07.2020 - 03.10.2020

Vyhlásenie volieb na starostu

Kalendár akcií