Obsah

Správy

26.05.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.5.2020

Zastupujúca starostka obce Jasenica Mgr. Martina Zelenáková zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 28. mája 2020 /t.j. štvrtok/ o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Detail

25.05.2020

OZNAM - Prevzatie obvodu

Detská ambulancia v Papradne zostáva zachovaná

Detail

21.05.2020

Informácia k separovaniu odpadu

Vážení občania, nakoľko separovanie odpadu v našej obci sa zlepšuje a tým pádom rastie objem separovaného odpadu, stáva sa situácia, že nádoby na separovaný odpad sú preplnené.

Detail

19.05.2020

Nástup žiakov do Základnej školy 1.6.2020

Základná škola Jasenica oznamuje, že vyučovanie bude obnovené od 1.6.2020.

Detail

17.05.2020

Posledný príhovor starostu

Vážení občania, prihováram sa Vám posledný krát ako starosta obce. Dynamický vývoj domácej scény, prekvapivé výsledky volieb, nová vládna koalícia, kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesli nové výzvy aj nové príležitosti, ktoré musíme riešiť. Po dlhom zvažovaní situácie som sa rozhodol prijať ponuku a ísť pracovať na Úrad vlády SR. Práca v štátnej službe sa vylučuje s funkciou starostu obce, preto sa musím tejto funkcie vzdať.

Detail

Kalendár akcií