Obsah

Správy

08.12.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 18.00 v zasadačke obecného úradu.

Detail

08.12.2019

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Pozvánka na Adventnú nedeľu

Vážení spoluobčania srdečne Vás pozývame na ADVENTNÚ NEDEĽU 15.12.2019 o 15,00 hod v kultúrnom dome v Jasenici Pripravený je pre Vás vianočný punč a malé občerstvenie. Zakúpiť si môžete vianočné oblátky a rôzne vianočné výrobky. Vianočnými koledami Vás poteší Fsk Dúbrava a FsK BUKOVINY Brvnište

Detail

02.12.2019

Stretnutie s Mikulášom 1

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad Pozývame všetky deti do 13 rokov na stretnutie s MIKULÁŠOM dňa 5.12.2019 vo štvrtok o 16,00 hod. v kultúrnom dome v Jasenici.

Detail

25.11.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že v dňoch 4.12., 5.12., 6.12. a 10.12., 11.12., 12.12. v čase od 7:30 do 18:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre domy č. 199, 201,203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 277, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 307, 310, 331, 410. 12.12. bude prerušená distribúcia elektriny aj pre domy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 115, 308, 309, 311, 312, 313, 319, 324, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 351, 374, 375, 380. Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

25.11.2019

OZNAM O ODPOČTE VODOMEROV

Oznamujeme domácnostiam pripojeným na obecný vodovod, že odpočet vodomerov sa uskutoční od 3.decembra 2019 do 6. decembra 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod. Prosíme Vás, aby ste v uvedenom čase sprístupnili svoje vodomerné šachty. Ing. Richard Pekar starosta obce

Detail

Kalendár akcií