Obsah

Správy

03.12.2018

Stretnutie s Mikulášom

OBEC JASENICA- obecný úrad Pozývame všetky deti do 13 rokov na stretnutie s MIKULÁŠOM dňa 6.12.2018 vo štvrtok o 16,00 hod. v kultúrnom dome v Jasenici.

Detail

30.11.2018

Pozvánka

na zasadnutie obecného zastupiteľstva V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasenici, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Detail

27.11.2018

Nové zmluvy na hrobové miesta

Oznamujeme Vám, že na obecnom úrade sa uzatvárajú zmluvy na prenájom hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Poplatok za hrobové miesto na 10 rokov je nasledovný: jednohrob 10€ dvojhrob 20€ trojhrob 30€ detský hrob 7€ urna 7€

Detail

19.11.2018

Oznam poľovníckeho združenia Družba Považské Podhradie

o úhrade nájmu za pozemky v uznanom poľovnom revíri

Detail

12.11.2018

Zápisnica

o výsledku volieb v obci Jasenica

Detail

Kalendár akcií