Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 4.11.2017 v Jasenici

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 916
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 277
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 277
Počet platných hlasovacích lístkov poslancov 274
Počet platných hlasovacích lístkov pre predsedu 268
Účasť 30,24 %

Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Miroslav Biel 6
2. Marian Gazdík 25
3. Ján Harant,Ing. 39
4. Michal Haviar 27
5. Martin Jágrik 9
6. Karol Janas,PhDr.PaedDr. 80
7. Ľubomír Kubovič,Ing. 24
8. Anton Lagíň 9
9. Stanislav Lališ,Ing. 81
10.Jana Mahdoňová 23
11.František Matušík 62
12.Zuzana Motlová 33
13.Róbert Noga -
14.Milan Oršula,Ing. 38
15.Andrej Péli,Mgr. 38
16.Pavel Petrík,Ing. 18
17.Iveta Pospíšilová,PhDr. 53
18.Marián Puček,Mgr. 34
19.Juraj Smatana,Mgr. 58
20.Igor Steiner,MUDr. 102
21.Roman Španihel,Ing. 117
22.Jarmila Tesková,Mgr 26
23.Jaroslav Urík 23
24.Viera Zboranová,Ing. 101
25.Peter Zvak 41

Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jaroslav Baška, Ing. 119
2. Petra Hajšelová, Mgr. 9
3. Renáta Kaščáková, Mgr. 81
4. Nora Pániková 4
5. Štefan Škultéty, PhDr. 30
6. Igor Valko 4
7. Ferdinand Vavrík, Ing. 21

Zoznam kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa počtu získaných hlasov: