VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY – poslanci

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenici 15.novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Jasenici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,

že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 

1.  Radoslava Hlušková, PaedDr., 40 r., pedagóg, Jasenica 1, SNS

2.  Anton Janáček, 35 r., SZČO, Jasenica 218, nezávislý kandidát

3.  Jozef Janáček, 65 r., dôchodca, Jasenica 298, KDH

4.  Milan Jankoviech, Ing., 30 r., strojný inžinier, Jasenica 290, nezávislý kandidát

5.  Daniel Jánošík, 24 r., stolár, Jasenica 128, KDH

6.  Ján Jurkemík, 47 r., živnostník, Jasenica 328, KDH

7.  Peter Kalaš, 47 r., SZČO, Jasenica 104, nezávislý kandidát

8.  Ľubica Kalašová, Mgr., 36, právnik, ekonóm, Jasenica 64, nezávislá kandidátka

9.  Igor  Očkay, 42 r., elektromechanik, Jasenica 357, nezávislý kandidát

10.Richard Pekar, Ing., 46 r., projektový manažér, Jasenica 277, nezávislý kandidát

11.Zuzana Seitlerová, Mgr., 27 r., účtovníčka, Jasenica 15, nezávislá kandidátka   

12.Anna Táborská, Ing., 42 r., VŠ pracovník-analytik, Jasenica 357, nezávislá kandidátka

13.Matej Žabka, 21 r., študent, Jasenica 231, nezávislý kandidát