Spoločný obecný úrad Jasenica

Spoločný obecný úrad vznikol v Považskej Bystrici vo februári 2003 z iniciatívy vtedajšej starostky Ing. Táni Kňažkovej. Je v ňom združených 24 obcí považskobystrického okresu (Jasenica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Záskalie).

Úradovňa vykonáva tieto pôsobnosti: stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, sociálne veci (zastrešuje opatrovateľskú službu). Zástupcovia obcí sa stretávajú na spoločných poradách.


Adresa

Spoločný obecný úrad Jasenica
so sídlom v Považskej Bystrici
Námestie Andreja Hlinku 29/34
3. poschodie
017 01 Považská Bystrica


Oddelenie sociálnych služieb

PhDr. Yveta Juššiková, PhD.

Telefón: 042/42 62 177

Pondelok 8:00 - 15:00*
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00*
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

 

* V urgentných prípadoch poskytnutie intervencie a práce v teréne

Čas vyhradený na obed pracovníkov SOU Jasenica:
rozsah 30 minút: od 10:30 hod. do 12:30 hod.


Stavebné oddelenie

Ing. Jarmila Krčíková

Ing. Ľubomíra Zlatošová

Ing. Eva Janičíková

Telefón: 042/432 60 66

Pondelok 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok neúradný deň (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)
Streda 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Štrvtok neúradný deň (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)
Piatok neúradný deň (spracovávanie došlých podaní, miestne zisťovania)