Smernice

Číslo/
rok
NázovSchválené uznesením OZSchválené dňaÚčinnosť odStiahnuť
pdf
1/2015Smernica č.1/2015 k rozúčtovaniu nákladov za byt a za služby spojené s jeho užívaním30/201523.4.20151.1.2015arrow_down
2014Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve obce3/201424.1.201424.1.2014arrow_down
2014Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Jasenica17/20146.6.20147.6.2014arrow_down
1/2014Vnútorná smernica – Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa24.1.2014arrow_down
2/2014Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností obce Jasenica14.11.2014arrow_down
1/2014Interná smernica – Vedenie pokladne18/201420.4.20147.6.2014arrow_down
1/2012Interná smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly30.6.20121.7.2012arrow_down