Separovaný zber odpadu

Komunálny odpad

  • vyváža sa každú druhú stredu

 Plasty

Sklo, tetrapaky + plechovky

  • 1100 litrový kontajner na zberných miestach: bytovky, potreviny COOP Jednota a potraviny Fresh, pri Králikovcoch, Milákovcoch, Zdenovi Jánošíkovi, Hajduovcoch, Antonovi Turičíkovi

Elektroodpad

  • treba priniesť pred starú požiarnu zbrojnicu (pri novej fare)

Použité batérie

  • je možné odovzdať na Obecnom úrade a v predajni Coop Jednota do príslušnej nádoby

Obuv, oblečenie, textil, hračky

  • treba vložiť čisté a zabalené do kontajnera pri starej požiarnej zbrojnici (pri novej fare)

Kov

  • sa zbiera pri škole

Jarné a jesenné upratovanie obce

  • koná sa vždy začiatkom jari a jesene vo vyhlásenom termíne (1 týždeň)
  • kontajnery sú umiestnené pred Kultúrnym domom a pred Požiarnou zbrojnicou
  • do kontajnerov nevhadzujte odpad, ktorý sa zbiera separovane (oblečenie, plasty, kov, drevo, guma, elektronika)