Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

Poslanci | Dátum zasadnutia22.12.22.1.26.2.    
Jozef Janáček
Ing. Milan Jankoviech
Mgr. Ľubica Kalašová
Ján Jurkemík
Matej Žabka
Igor Očkay
Bc. Daniel Jánošík