Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

[table “1” not found /]