Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica,
ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 o 17.00 v zasadačke obecného úradu.

 

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesení
 5. Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca obecného zastupiteľstva a zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
 6. Odkúpenie vybudovanej vetvy vodovodu v lokalite Lúky od firmy Regastav
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Stravné pre zamestnancov od 1.6.2018
 9. VZN č.1/2018 O organizácií miestneho referenda
 10. Rôzne
 11. Diskusia

 

V Jasenici 25.6.2018

Ing. Richard Pekar
starosta obce