Žiadosť o informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Jasenici.

 

Spôsoby podania žiadosti:

Osobne

v úradných hodinách Obecného úradu

Poštou na adresu

Obecný úrad Jasenica

Jasenica 130

018 17 Jasenica

Telefonicky

042/4385 184

042/4262 131

Faxom

042/4262 131

E-mailom

jasenica (zavináč) stonline.sk