Spoločný obecný úrad Jasenica

Spoločný obecný úrad vznikol v Považskej Bystrici vo februári 2003 z iniciatívy vtedajšej starostky Ing. Táni Kňažkovej. Je v ňom združených 24 obcí považskobystrického okresu (Jasenica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Záskalie).

Úradovňa vykonáva tieto pôsobnosti: stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, sociálne veci (zastrešuje opatrovateľskú službu). Zástupcovia obcí sa stretávajú na spoločných poradách.

 

Adresa:

Spoločný obecný úrad Jasenica

Námestie A. Hlinku 29/34

3. poschodie, číslo dverí 326

017 01 Považská Bystrica

Telefón: 042/4326 066